Český Těšín – Inscenaci s názvem Svědectví tří k oslavám 400 let od mučednické smrti tří tzv. Košických mučedníků zahráli 6. 10. po večerní mši svaté herci před kostelem Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně.

Osudy kněží Štěpána Pongrácze, Melichara Grodeckého a Marka Křižína, inspirované dramatem Karola Horáka – Svedectvo krvi, ztvárnili pod vedením Anny Marie Slobodové.

Atmosféru díla, které pojednává o událostech z roku 1619, doplňuje scéna složená z lešení, která symbolizuje Košice – rezidenci, v níž byli mučedníci vězněni.

„Inscenace se zabývá otázkou kněžství, hodnoty života, politického fanatismu, pýchy a oddanosti ideálu,“ uvádí režisérka a dodává, že se na její tvorbě podíleli lidé různých povolání, vyznání i věkových kategorií. Sestavila skupinu 13 herců, složenou z mládeže těšínské farnosti, ochotníků i profesionálů. Celkově se do projektu zapojilo 24 lidí.

Během představení herci cítili otevřenost diváků, kterých přišlo více než 200. „Podle mého názoru byla způsobena jistou dávkou sounáležitosti. Melichar Grodecký jednoduše byl a je Těšíňák. Představení mělo rodinnou atmosféru a odměnili nás standing ovation,“ oceňuje Anny Marie.  

Akce vznikla za finanční podpory z pastoračního fondu diecéze ostravsko-opavské. Připravuje se také repríza v Ostravě.

Foto: Jakub David

Pin It