Ostrava - Dětem se na diecézním setkání dětí na Prašivé podařilo 'vymalovat' a 'vyběhat' jednu novou studnu pro Haiti!

Stalo se tak v rámci doprovodného programu „Kapka vody pro Haiti“ na podporu Praga-Haiti, české organizace, která vrtáním studní na Haiti pomáhá místním lidem zajistit přístup k pitné vodě.

Děti se mohly zapojit dvěma způsoby: Buď malovaly, co viděla kapka vody u nich doma nebo v jejich obci a vymalované kapky přinést s sebou na Prašivou. 1. 7. se jich dopoledne sešlo 582! a krásně vyzdobily pódium v areálu Kamenité. Za každou přinesenou kapku putovala na účet Praga-Haiti konkrétní finanční částka.

Druhým způsobem byla aktivita „Běhám pro Haiti“, ve které mohly děti „vyběhat“ během programu na Prašivé další pomoc pro Haiti.

Osobní dárci a farnosti podpořili aktivitu dětí částkou 12 100 Kč. Do pokladniček veřejné sbírky na Prašivé se vybralo od účastníků setkání 6 205 Kč. Výtěžek z Vodního baru na Prašivé činil 2 713 Kč. Celkem se tedy podařilo na podporu Praga-Haiti získat 21 018 Kč!

„Pan Ivo Roškanin z Praga-Haiti, který byl po celou dobu setkání na Prašivé přítomný, nám prozradil, že 20 000 Kč je částka, za kterou lze pořídit jednu pumpu. Na Haiti tedy vznikne do roka od setkání nová studna, která ponese název Prašivá,“ radují se pracovnice pořádající organizace Katechetického a pedagogického centra.

Pokud jste dosud činnost Praga-Haiti nepodpořili a chtěli byste tak učinit, můžete darovat svůj dar přes portál www.praga-haiti.cz/darujte.

Foto: Josef Cinciala/Člověk a Víra

Pin It