Český Těšín - Diecézní pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého se konala v neděli 1. září v Těšíně - rodném městě tohoto mučedníka ze 17. století. Vrcholem slavnosti, která připomněla 400 let od mučednické smrti sv. Melichara a dalších dvou tzv. košických mučedníků, byla mše svatá v kostele sv. Marie Magdalské v Cieszyně, sloužená bialsko - zywieckým biskupem Romanem Pindelem.

Spolu s ním koncelebrovali emeritní biskup Tadeusz Rakozcy a pomocný biskup Piotr Greger ze stejné diecéze a pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David. Kazatelem byl těšínský rodák, biskup v Kaga-Bandoro ve Středoafrické republice Tadeusz Kusy, OFM. Mši svaté předcházela v kostelích na obou stranách hranice společná modlitba, po ní se dvě procesí s hojnou účastí kněží i věřících vydala na hraniční most, kde se spojila v jedno a putovala do kostela ke slavení mše svaté.

Fotogalerie: Lena Labajová/Člověk a Víra

Celou fotogalerii najdete zde.

Pin It