Český Těšín/ Cieszyn - V neděli 1. září se v Českém Těšíně uskuteční diecézní pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého, od jehož mučednické smrti uplyne 7. září 400 let. Pouti se zúčastní oba ostravsko-opavští biskupové – Mons. František Václav Lobkowicz a Mons. Martin David. Program začíná v 15.00 hodin Korunkou k Božímu milosrdenství v českotěšínském kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova.

 

Každoročně se u příležitosti zářijové liturgické památky tzv. Košických mučedníků, tj. sv. Marka Križina, sv. Štěpána Pongráce a sv. Melichara Grodeckého, koná v Českém Těšíně pouť – posledně jmenovaný totiž z tehdy nerozděleného Těšína pocházel. Pouť vždy v procesí s ostatky sv. Melichara spojí obě města – Český Těšín s Cieszynem. Tak tomu bude i letos, kdy si připomínáme 400 let od mučednické smrti tohoto tria, které odmítlo zradit katolickou víru navzdory mučení a smrti.

V letošním roce budou ostatky těšínského rodáka přenášeny z Českého Těšína do Cieszyna. Program začne v českotěšínském farním kostele kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova v 15.00 Korunkou k Božímu milosrdenství, v 15.15 bude pokračovat pobožností ke sv. Melicharovi a v 15.30 vyjde procesí přes řeku Olzu do cieszynského kostela sv. Máří Magdaleny, kde bude od 16.00 sloužena mše sv. Krom obou ostravsko-opavských biskupů se pouti zúčastní mj. i bielsko-żywiecký biskup Roman Pindel.

Jubilejní rok věnovaný Košickým mučedníkům pak zakončí slavnostní mše sv. sloužená 7. září v 10.00 v katedrále sv. Alžběty v Košicích arcibiskupem Mons. Bernardem Boberem.

Na ilustračním fotu vidíme výsledek forenzní metody rekonstrukce skutečné podoby tváří podle dochovaných lebek – převzato z webu košické arcidiecéze.

Plakátek k pouti zde.

Pin It