Diecéze - Na přednášky, výlety, ale i pouť se mohou od září do prosince těšit senioři v ostravsko-opavské diecézi. Hned 3. 9. se sejde v Ostravě na biskupství Klub aktivních seniorů, aby zachytil poslední sluneční paprsky u tématu: Léto ještě nekončí aneb znáte letní pranostiky?

„Program, připravený již v první polovině roku, se postupně doplňuje, piluje a upřesňuje,“ prozrazují koordinátorky programů Ludmila Kaňoková a Lenka Putzlacherová. „Ani během prázdnin jsme nezahálely a tvořily materiály pro společenství seniorů na téma „Poselství Markova evangelia“, ve kterých se můžete těšit na komentáře biblisty Marka Kozáka,“ dodávají a prozrazují, že ani v září nebude chybět výlet do frýdecké baziliky, kde je možno získat plnomocné odpustky a zajímavý Den s Biblí na téma „Víno v bibli“ s ochutnávkou vína. „Seniory jistě také potěší Pouť seniorů, kde se prostřednictvím jezuity P. Michala Altrichtera mohou dozvědět jistě zajímavé informace o kardinálu Špidlíkovi, který by letos slavil své 100. narozeniny.

Od října mohou opět studenti navštěvovat Akademii pro třetí věk, která nabízí zajímavá témata přednášená vzácnými hosty.

 

NABÍDKA AKCÍ NEJEN PRO SENIORY od září do prosince 2019:

KLAS (Klub aktivních seniorů): 3. září v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Léto ještě nekončí aneb znáte letní pranostiky?  

POSELSTVÍ MARKOVA EVANGELIA: 4. září ve Frýdlantu, Středisko sociálních služeb od 9 hodin. Téma: Uzdravení v Kafarnaum. 

KLAS: 10. září ve Frýdku na staré faře od 9 hodin. Téma: Právo a ochrana spotřebitelů. Host: Marcela Reichlová. 

VÝLET DO FRÝDKU: 12. září od 8 hodin - mše svatá ve Frýdecké bazilice. Po ní komentovaná prohlídka, návštěva kavárny a další program. Potřebné vybavení: pevná obuv.  

POSELSTVÍ MARKOVA EVANGELIA: 17. září ve Frýdku na staré faře od 9 hodin. Téma: Uzdravení v Kafarnaum. 

DEN S BIBLÍ: 18. září v Ostravě na biskupství od 9 hodin. Téma: Víno v Bibli. Hosté: P. Doc. Petr Chalupa, Th.D a PhDr. Marie Klašková. Mše svatá, praktická práce s biblickými texty, ochutnávka vína. Přihlaste se do 13. září.   

POUŤ SENIORŮ: v Ostravě v katedrále Božského Spasitele od 9 hodin, program pokračuje  na biskupství. Téma: ODKAZ KARDINÁLA ŠPIDLÍKA, host: P. doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D. Přihlaste se do 20. září.   

 

AKADEMIE PRO TŘETÍ VĚK 2019/2020

 

datum

téma

přednášející

10. 10. 2019

Zahájení, mše sv. v kostele
sv. Václava   Eucharistie                                        

P. PhDr. PaedDr. ThLic.
ICLic. Roland Manowski
Słomka, PhD.

7. 11. 2019

Bible - Slovo života

P. ThLic. Marek Kozák, Th.D.

12. 12. 2019

Dá se jednoduše vyřešit
hlad ve světě?

Mgr. Kristína Třešková

16. 1. 2020

Fenomén Vatikán

P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák  

13. 2. 2020

Misijní činnost sv. Pavla

Doc. Dr. Petr Mareček, Th. D.  

12. 3. 2020

Velikonoce v lidové
tradici a kultuře

ThLic. PhDr. Marek
Matějek, Ph.D. Th.D.

16. 4. 2020

Poklady v nás – malé
pedagogické zamyšlení

Mgr. Eva Muroňová, Ph.D.

14. 5. 2020

Zdravá sebeúcta

P. PhLic. Lukáš Engelmann

11. 6. 2020

Člověk a majetek
mše sv. na závěr roku

P. Mgr. Jan Czudek, Th.D.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Foto: Lucia Petrůjová

 

Pin It