Horní Tošanovice - V Horních Tošanovicích budou mít náměstí, jež ponese jméno bl. Karla I. Rakouského. Náměstí C. a K. Karla I. Habsbursko-Lotrinského bude odhaleno v předvečer dne jeho narození, tj. v pátek 16. srpna. Součástí slavnostního aktu bude i mše sv. v nedalekém Hnojníku.

 

Náš poslední král, který svou vládu fakticky vykonával, bl. Karel I. Rakouský, bude mít v Horních Tošanovicích své náměstí. V prostorách areálu místního zámku bude od 16. srpna viset smaltovaná tabulka, na níž bude stát. „Náměstí C. a K. Karla I. Habsbursko-Lotrinského“.

Za myšlenkou věnovat náměstí blahoslavenému císaři vězelo hned několik důvodů. Krom toho, že bl. Karel I. Těšínsko osobně navštívil, je zde i přesvědčení majitelky zámku paní Romany Philippové-Hegrové o obrovských zásluhách Habsburků o hospodářské zvelebení právě Těšínska – vzpomeňme jen založení Třineckých železáren či Těšínské komory, jež hospodářsky spravovala tzv. komorní statky (lesní komplexy, doly, hutě, velkostatky). Dále je zde veden akcent na Slezsko coby jedné ze tří zemí našeho státu, často přehlížené. A pak je tu samozřejmě osobnost císaře Karla I., muže, jenž svou smrt ve vyhnanství obětoval „za své národy“. V předvečer dne jeho narození (17. srpna 1887), tj. 16. srpna, se tak s pomocí místního sdružení Koruny České uskuteční slavnostní akt, při němž bude této zcela mimořádné osobnosti našich dějiny oficiálně přiřčeno náměstí.

Program:

16.00   Zahájení akce císařskou hymnou

16.00–16.20   Projevy historiků

16.20–17.00  Odhalení náměstí, poděkování všem přítomným, volná debata o monarchii, malé občerstvení, výměna kontaktů, letáčků, prodej upomínkových předmětů Českého království

17.30–17.45  Přesun do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Hnojníku

18.00–19.00  Mše svatá

O bl. Karlu I. Rakouském více zde.

Foto převzato z wikkipedie a stránek Koruny České.

Pin It