Frýdek/ Cvilín - V sobotu 3. srpna se uskuteční děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin. Do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku zavítají věřící z děkanátu Bílovec, na Cvilíně se sejdou věřící z děkanátu Krnov.

 

Tradiční prvosobotní děkanátní poutě za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin proběhnou tentokrát ve frýdecké bazilice Navštívení Panny Marie a v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení sv. Kříže na Cvilíně. Program frýdecké pouti, určené (nejen) pro věřící bíloveckého děkanátu, bude následovný: v 16.00 modlitba sv. růžence, 17.00 adorace Nejsvětější Svátosti, 18.00 mše svatá, kterou bude sloužit pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David. Od 16.00 bude též příležitost ke svátosti smíření.

Cvilín bude 3. srpna hostit pouť děkanátu krnovského. Ta začne v 17.00 společnou modlitbou růžence, po níž bude následovat adorace a v 18.00 pak mše sv. sloužená P. Adamem Ruckim, biskupským vikářem pro péči o duchovní povolání. Specifikem této mše bude společný doprovodný zpěv Choru der Wallfahrtskirche Biberbac z Německa a Krnovského chrámového sboru. Obě hudební tělesa pak svým zpěvem doprovodí i nedělní mši sv. v tomto chrámu, začínající v 10.00. v jejich podání zazní Missa brevis in G pro sóla, smíšený sbor, varhany a orchestr od Wolfganga Amadea Mozarta.

Pin It