Stonava - Na pouť ke cti sv. Maří Magdaleny zve o víkendu 20. a 21. července farnost Stonava na Karvinsku. Místní duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka pozval na církevní slavnost domského faráře ze Lvova prelata Jana Nikiela. O týden později v neděli 28. července jsou do Stonavy i Louk nad Olší zvání motoristé na žehnání aut u příležitosti památky sv. Kryštova.

V minulých letech poctil stonavskou pouť svou přítomností generální vikář ze Lvova Mons. Józef Pawliczek nebo arcibiskup senior z Katovic Mons. Damian Zimoń. 

Do Stonavy míří každoročně poutníci z České republiky i z Polska. Na slavnost dorazí také hosté z rodné farnosti otce Rolanda Katowice-Murcky, přítomen bude i prapor Hornoslezskeho svazu a představitelé města Katovice. 

Program pouti začíná již sobotní vigilií 20. 7., která začíná v 17.00 hodin v kostele sv. Maří Magdaleny. Při mši svaté se bude vzpomínat na všechny zemřelé, kteří odešli na věčnost v letech 2018-2019. 


V neděli 21. 7. budou slouženy dvě mše svaté. V 8.00 hodin v českém jazyce a v 10.15 v polštině. Hlavním celebrantem a kazatelem bude na této mši svaté Mons. Jan Nikiel, papežský prelát, kanovník metropolitní kapituly krakovské a farář a děkan  katedralní metropolitní baziliky ve Lvově. 

Mons. Jan Nikiel se narodil v roce 1962 Wilkowicích ve slezském vojvodství. V roce 1987 přijal kněžské svěcení vkládáním rukou kardinála Franciszka Macharskiego ve wawelské katedrále v Krakově. Po čtyřech letech duchovní služby v Polsku odcestoval roku 1991 na Ukrajinu, kde se zapojil do pastorace lvovské arcidiecéze. V letech 2003 až 2009 byl ředitelem Caritas-Spes lvovské arcidiecéze. V roce 2009 byl jmenován farářem katedrály ve Lvově a děkanem lvovského děkanátu.

Během poutní slavnosti bude příležitost finančně podpořit probíhají opravu stonavské fary.

Žehnání aut v neděli 28. července v Loukách i ve Stonavě

Duchovní správce farnosti P. Dr. Roland Manowski-Słomka zve do Stonavy a také do farnosti Louky nad Olší také o týden později. V neděli 28. července si u příležitosti svátku ochránce motoristů - sv. Kryštofa (25. července) požehná všem přítomným jejich auta a další dopravní prostředky. Mše svatá začíná v Loukách nad Olší v 8.30 hodin a ve Stonavě v 10.00 hodin. 

Kostel sv. Maří Magdaleny ve Stonavě na Karvinsku/ Foto: Farnost Stonava 

 

Pin It