Ostrava – Již dvě výstavy, které je možné aktuálně navštívit, připomínají osobnost pražského arcibiskupa Františka kardinála Tomáška.  Od začátku května až do konce října je na zámku ve Studénce výstava věnovaná 120. výročí narození nejslavnějšího místního rodáka. Kardinála Tomáška připomíná od konce června až do 26. srpna také výstava v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

V prosklených vitrínách si mohou zájemci prohlédnout liturgické předměty, které kardinál Tomášek používal při bohoslužbách. Nechybí ani jeho biskupské mitry, pektorály nebo červené kardinálské solideo.  

Součástí výstavy o kardinálu Tomáškovi je také šest výstavních panelů, které návštěvníkovi přiblíží jeho život a službu v církvi. Panely jsou zapůjčeny ze SAK Studénka, které je autorem výstavy na zámku ve Studénce.

K vidění jsou také předměty osobní povahy, listiny, fotografie nebo dary, které František kardinál Tomášek obdržel za svého života. Všechny tyto předměty pocházejí ze sbírek Arcibiskupství pražského, které je na obě výstavy zapůjčilo.

František kardinál Tomášek se narodil 30. června 1899 ve Studénce jako druhý nejstarší syn místního nadučitele a varhaníka Františka Tomáška a jeho manželky Zdenky (rozené Vavrečkové). Měl celkem 5 sourozenců, tři bratry a dvě sestry.

V  šesti letech se stal polovičním sirotkem – otec mu zemřel 9. února 1906 na tuberkulózu ve věku 40 let. Pohřben je na místním hřbitově nedaleko kostela sv. Bartoloměje, kde jeho syn a budoucí kardinál sloužil svou primiční mši svatou v roce 1922.

Výstava k 120. výročí narození kardinála Tomáška je součástí projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2019, který finančně podpořilo město Ostrava a Moravskoslezský kraj.

Pin It