Hať - Novou venkovní křížovou cestu mohou lidé navštívit v Hati u Hlučína. Čtrnáct zastavení, znázorňujících utrpení Ježíše Krista před ukřižováním, požehnal v pátek 28. června pomocný biskup Martin David.

V den Slavnosti Božského Srdce Páně se, za přítomnosti místního duchovního správce P. Bartłomieje Blaszky, faráře, kněží z okolních farností a ze sousedních farností z Polska, představitelů obce, hojné účasti ministrantů, scholy, farníků z Hati a Darkovic, naplnila vize manželů Zuzany a Rudolfa Gogolínových. Jejich osobní postoje a životní zkušenosti se i díky autorovi Stanislavu Mikovi zhmotnily v tomto unikátním díle.

Foto: Kamil Bančík

 

Pin It