Ostrava - Na pouť k Panně Marii Karmelské, které je zasvěcený kostel na Slezské Ostravě, zve ve dnech 15. a 16. července farnost Moravská Ostrava. Součástí programu je již v pondělí 15. července večerní pěší pouť z kostela sv. Václava přes řeku Ostravici ke kostelu na Slezské Ostravě, kde bude sloužena mše svatá. Po ní se ještě někteří z poutníků vydají na haldu Ema.

V úterý 16. července budou slouženy tři bohoslužby dopoledne a jedna večer. Součástí poutní slavnosti je také udílení novokněžského požehnání novokněžími.

pondělí 15. července 2019 – 13. pěší pouť

19.00 hod.          sraz účastníků v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě (litanie k P. Marii) a společný odchod přes lávku

20.00 hod.          mše sv. v kostele ve Slezské Ostravě a po ní novokněžské požehnání (P. Mgr. Lukáš Mocek, novokněz)               

pak výstup na haldu Emu

úterý 16. července 2019

6.30 hod.                            modlitba růžence

7.00 hod.                            přivítání poutníků a mše sv. s modlitbou ranních chval Mons. Jan Plaček, adm. exc.  

8.30 hod.                            mše sv. (P. Mgr. David Powiesník, farní vikář Ostrava-Moravská Ostrava)

9.30 hod.                            mše sv. a po ní novokněžské požehnání (P. Mgr. Lukáš Dořičák, novokněz)

11.00 hod.                          mše sv. (P. Mgr. Petr Chovanec, farní vikář O.-Moravská Ostrava )

Následuje výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace do 17.00 hod.

17.00 hod.                          Te Deum a svátostné požehnání

17.30 hod.          mše sv. na zakončení poutního dne a po ní novokněžské požehnání  (P. Mgr. Jiří Klos, novokněz  

Během celého dne bude příležitost k přijetí sv. smíření.

V katedrále v Moravské Ostravě v pondělí 15. července v 18.00 hod. a v úterý 16. července v 7.30 hod. a v 18.00 hod. z důvodu poutě nebudou mše svatá.

Pin It