Prašivá - První prázdninový den (1. července) bude na Prašivé den vody dost, i kdyby nezapršela ani kapka. K dřevěné kapličce sv. Antonína Paduánského zamíří děti z celé diecéze na setkání s biskupem. Téma pouti je letos zaměřené na vodu. Katechetické a pedagogické centrum dětem vodu během dne představí v různých podobách. Inspirací k tématu je encyklika papeže Františka Laudato si´, který upozornil na skutečnost, že přístup k pitné vodě nemají miliony chudých lidí.

Voda má však pro křesťany také duchovní význam, používáme ji v liturgii ke křtu a k žehnání. Ježíš mluví o vodě, která nám dává věčný život. Slogan pouti proto letos zní: Pramen vody živé objevíme na Prašivé! Po mši svaté, kterou bude v areálu Kamenité u Vyššnícch Lhot sloužit od 10:45 hodin biskup František Václav Lobkowicz. Po přestávce na svačinu se děti vydají na Prašivou. Od 12.30 hodin začíná program na stanovištích okolo kostlelíka.

Voda se představí v celkem 26 stanovištích. Děti se seznámí například s přítomností vody v Bibli nebo v liturgii, s písničkami o vodě, spojení vody a lesa, stojích, které fungují na vodní pohon. Setkají se také s hasiči, kteří s dětmi pohovoří na téma vody, která je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Na dalších stanovištích budou k vidění pokusy s vodou nebo vodní hrátky. Duchovní oblast se bude prezentovat na stánku s názvem "Pokřtění a poslaní", který spopojuje letošní vodní téma s Mimořádným misijním měsícem, který vyhlásil papež František na letošní říjen.

Foto: Josef Cinciala/Člověk a víra

 

 

Pin It