Prašivá – Okolo tisícovky dětí se první den prázdnin každoročně účastní Diecézní pouti děti na horu Prašivá. Ani letos tomu nebude jinak. Katechetické a pedagogické centrum, které působí při ostravsko-opavském biskupství, připravilo pro děti program na téma „U pramene živé vody“.

Celý den se budou malí poutníci zamýšlet nad významem vody pro náš život a život okolo nás. Současně mohou děti malováním obrázků podpořit humanitární projekt vrtání studní na Haiti, kde je čistá voda velkou vzácností.

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem Františkem Václav Lobkowiczem začíná v pondělí 1. července v 10.00 hodin v areálu Kamenité u Vyšních Lhot. Po bohoslužbě je čeká výstup na horu Prašivá. Okolo kostelíka budou připraveny stanoviště s nejrůznějšími úkoly na téma voda.

Kapka vody pro Haiti pomůže vyvrtat studny

Aktivita „Kapka vody pro Haiti“. Úkolem je namalovat nebo napsat, co viděla kapka vody dětí doma nebo v jejich obci. Na internetových stránkách www.prasivadeti.cz je k dispozici šablona pro vystřižení kapky. Za každou vyrobenou kapku, kterou děti vymalují a přinesou na Prašivou, poputuje na podporu projektu Studny na Haiti částka 50 Kč.

Na papírovou kapku mohou děti ztvárnit například: Jak vypadá kuchyně nebo koupelna u vás doma? Co všechno jste s vodou zažili doma nebo na zahradě? Kdo všechno se u vás doma schází u společného jídla a pití? Koho jste pozvali na návštěvu a nabídli mu nějaký dobrý nápoj? Odkud se bere voda, která teče ve vaší kuchyni nebo koupelně z kohoutku? Odkud bere pitnou vodu vaše město?

Touto aktivitou si děti uvědomí, že voda tekoucí z kohoutků našich domácností není samozřejmou věcí všude ve světě. Právě na Haiti patří situace s přístupem k pitné vodě k nejhorším na celé západní polokouli. Každá kapka vody je tam velkou vzácností.

Peníze pomohou organizaci Praga-Haiti, která pomáhá zajistit Haiťanům přístup k pitné a nezávadné vodě.

Pin It