Ostrava-Svinov - Farnost Ostrava-Svinov prožila v neděli 23. června důstojné oslavy 90. výročí posvěcení kostela Krista Krále. Ke kulatým narozeninám nechali farníci nejen vymalovat celý kostel, natáhnout dráty k nové elektroinstalaci a osvětlení, ale také pořídili oltář a ambon, který byl zasazen do nové dlažby v presbytáři. Obnovený sakrální prostor v den výročí kostela požehnal pomocný biskup Martin David, který také posvětil nový oltář.

Autorem jeho podoby je Milivoj Husák, umělec, který se v posledních letech zanechal svou stopu také v dalších kostelích v diecézi. V případě svinovského kostela se inspiroval dílem, které vytvořili architekti v roce 1929. „Na svinovském kostele je zajímavá nejen jeho monumentalita, ale i proměna architekta během stavby – od původního historismu až ke svéráznému pojetí např. kropenek a křtitelnice. Chtěl jsem jít cestou dalšího oprošťování tvarů, představit si, jak by např. týž architekt pokračoval dnes. Presbytář je plný oblouků a oválů, z dominanty – Krista s otevřenou náručí – se jako by šíří do prostoru, jako vlny šíří toto gesto objetí, které souzní s užitými ovály, elipsami… To vše jsme postupně vyvíjeli s farářem o. Janem Larischem a jeho poradním sborem,“ uvedl Milivoj Husák v rozhovoru pro farní časopis Svinovníček.

K vlastní realizaci jeho návrhů pozvala farnost ve spolupráci s biskupstvím kameníka Vítězslava Orla ze Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pracoval se třemi různými materiály. „Základní dlažba 1. stupně je ze slezského mramoru, 2. stupeň je ze slovinského vápence ,lipica', obětní stůl a ambon z bulharského vápence ,vračan'. Vzniká tak barevná gradace až k téměř bílé,“ uvedl Milivoj Husák.

Součástí obětního stolu je pozlacený relikviář s ostatky sv. Hedviky a sv. Jana Pavla II. Do budoucna farnost plánuje ostatky doplnit i o další světce. Například o popel P. Richarda Henkese, který zemřel na následky epidemie tyfu v koncentračním táboře Dachau a bude blahořečen 15. září v německém Limburgu.

K 90. výročí posvěcení kostela vyšla také dřevěná turistická známka, kterou lze zakoupit v kostele Krista Krále. 

Foto: Pavel Siuda

Pin It