Opava – Již jen pár dní zbývá do zahájení 12. pěší pouti z Opavy na Velehrad, na kterou se letos přihlásilo 78 poutníků. Na cestu dlouhou 150 kilometrů se vydají v sobotu 29. června. Cílem cesty je účast na Národní pouti na Velehradě v pátek 5. července. Na cestu mají sedm dní.

„Výjimečnost letošní pouti spočívá v tom, že přijdeme na Národní pouť. Navíc účast na pěší pouti letos nabízíme všem. Nebude to jen pouť mládeže, jak tomu bylo v minulých ročnících,“ uvádí P. Dr. Bartłomiej Blaszka, který pěší poutě organizuje od roku 2008. Také tehdy se mládež z Opavy vypravila na Velehrad, aby se zúčastnila celonárodní akce Activ8. Dřívější konec školního roku umožňuje letos pouť zorganizovat tak, aby se závěr putování a termín Národní pouti potkaly. „Stejná příležitost bude až v roce 2024,“ podotýká otec Bartłoměj, který zve k účasti na pouť každého, kdo se nebojí vyjít.

„V loňském roce s námi šly i děti. Pouť je tedy zaměřena nejen pro mládež, ale pro všechny mladé duchem,“ dodal haťský farář. K termínu vydání OKNA se přihlásilo 35 poutníků z různých farností celé diecéze. V minulých ročnících putovaly z Opavy, přes Fulnek, Bělotín, Paršovice, Holešov, Otrokovice a Traplice poutnické skupiny čítající desítky účastníků. Loni se z Opavy na Velehrad vydalo 65 poutníků.

Každý ročník pěší pouti má svého patrona a téma. Letos bude poutníky doprovázet sv. Anežka Česká. Tématem k rozjímání tak bude nejen třicáté výročí od jejího svatořečení v roce 1989, ale také tři desetiletí svobody, které přinesl pád totalitního komunistického režimu jen pět dní po svatořečení české princezny z rodu Přemyslovců papežem Janem Pavlem II. v Římě.

Téma svobody bude provázet letošní pěší putování. V době, kdy naše životy zotročují nejrůznější závislosti, je pěší putování nejlepším lékem na tato pouta. Program každého dne tak vypní nejen kilometry trasy, společná modlitba, mše svatá, ale také čas na ticho a odříkání. Z každodenní všednosti zmizí domácí pohodlí, lednička s chlazenými nápoji, snadno dostupné služby, ale i mobilní signál. S každým krokem se vrací pravá svoboda, po níž každý poutník vnitřně touží.

Více k 12. diecézní pěší pouti a informace o přihláškách najdete na http://opava-velehrad.cz

Foto: Archiv farnosti Hať u Hlučína

 

Pin It