Ostrava - Třikrát vkládal ruce na hlavy svěcenců pomocný biskup Martin David při udílení jáhenského svěcení. Ke dvěma bohoslovcům Michalu Krenželokovi z Jablunkova a Jakubu Lasákovi z Ostravy-Zábřehu, kteří se na kněžství připravovali v kněžském semináři v Olomouci, se v sobotu 22. června přidal ještě jeden kandidát. Jáhenské svěcení přijal také řeholní bratr Piotr Lewiński, OT, z Polska, který před třemi lety složil věčné sliby do rukou velmistra řádu Domu Panny Marie v Jeruzalémě a nyní je členem komunity německých rytířů v České republice. 

Všichni tři jáhni budou působit v ostravsko-opavské diecézi. Jáhen Michal Krenželok dostal dekret do farnosti Místek, jáhen Jakub Lasák bude působit ve farnosti Ostrava-Svinov a německý rytíř Piotr Lewiński bude sloužit v Bruntále.

Biskup Martin David ve své promluvě zdůraznil důležitost modlitby v životě jáhnů a jakékoliv zasvěcené osoby. „Berete na sebe závazek modlitby – Denní modlitby církve. Budete se modlit za posvěcení sebe a také za ty, ke kterým vás Bůh posílá,“ řekl biskup Martin a apeloval na muže, kteří se rozhodli svůj život zasvětit Bohu, aby se z jejich života neztratila osobní modlitba a adorace.

Další důležitou součástí jáhenské služby je přinášet eucharistického Krista lidem, zejména nemocným. „V této službě je cosi mariánského. Maria dává lidské tělo a krev svému Synu a dává jej celému světu. Vy ponesete Krista světu v eucharistii,“ dodal biskup Martin.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It