Odry, Místek - Postní duchovní obnova, která se konala 8.–9. března 2019 v Odrách, se nesla v duchu obnovy života ze křtu, a vedl ji P. Aleš Písařovic, správce farnosti Sudice. V pátek byly na programu mše svatá a přednáška a vše zakončila adorace. Následující den začal mší svatou, po níž následovaly dvě přednášky, mezi nimiž mohli účastníci využít možnosti přistoupit ke svátosti smíření anebo jít na adoraci. V tomto mezičase byla otevřena rovněž farní knihovna s možností výpůjčky duchovní literatury.

V kostele sv. Jana a Pavla v Místku se uskutečnila křížová cesta v podání prvokomunikantů, kterou vedla sestra Agnela.

Foto: Odry - Nela Františka Franková/Člověk a víra

Místek - Jan Kalenský/Člověk a víra

Postní duchovní obnova v Odrách

Křížová cesta prvokomunikantů v Místku

 

Pin It