Hradec nad Moravicí, Ludgeřovice, Místek, Ostrava - Přinášíme fotografie z udílení popelce v katedrále Božského Spasitele biskupem Františkem V. Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem. Fotoaparát zachytil ranní i večerní mši svatou v kostele sv. Jana a Pavla, kde sloužili místecký kaplan Petr Plachký a jáhen Vojtěch Žvak. 

Také v Církevní mateřské škole v Ludgeřovicích  byly děti při mši svaté označeny popelcem a v Hradci nad Moravicí udílel popelec P. Marcin Kieras.

Foto: Ostrava - Zdeněk Poruba/Člověk a víra

Hradec nad Moravicí - Michael Bujnovský/Člověk a víra

Místek - Ivana Bužková a Jan Kalenský/Člověk a víra

Ludgeřovice - Jarmila Fussová/Člověk a víra

Celá alba můžete shlédnout v galerii Člověk a víra

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě

Kostel sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí

Kostel sv. Jana a Pavla v Místku

Církevní mateřská škola v Ludgeřovicích

 

Pin It