Ostrava - Mši svatou za oběti totalitních režimů u příležitosti 50. výročí od smrti Jana Zajíce sloužili v neděli 24. Února v ostravské katedrále biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David. Biskup Martin ve svém kázání vyzdvihl odvahu, statečnost a hrdinství, vlastnosti, kterými se vyznačoval nejen biblický král David, ale také všichni odpůrci totalitních režimů včetně Jana Zajíce a Jana Palacha.

„Odvaha, statečnost, hrdinství – to jsou slova, která mě napadají, při vzpomínce na Jana Zajíce i Jana Palacha, nechtěli se smířit s nastupující normalizací, nechtěli se smířit s tím, že svědomí národa bude umlkat. V obdivuhodné odvaze mládí se rozhodli pro čin nepochopitelný a nenásledovatelný. Při pohřební mši svaté Jana Zajíce ve Vítkově zazněla tato slova: „Všichni to nemůžeme, a ani nesmíme udělat, ale všichni máme, a musíme žít s ideály, a pro ideály…“

Tyto dvě oběti minulé totalitní doby nám stále výmluvně připomínají, že svoboda je něco, pro co má smysl žít a za co má smysl bojovat. Jak to ale dát dohromady s náročnými Kristovými slovy o lásce k nepřátelům? Vlastně velice jednoduše. Smyslem a cílem svobody je láska. To je ta nejvyšší hodnota. A Kristus přece říká: Milujte…

Plné znění kázání biskupa Martina Davida najdete zde.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra

Pin It