Milí farníci, koledníci, dobrovolníci a příznivci charitního díla,

celonárodní Tříkrálová sbírka Charity České republiky nám již tradičně odstartovala nový rok. Do ulic měst i vesnic vyrazili koledníci, aby s přáním Božího požehnání zvěstovali lidem vánoční poselství o narození našeho Spasitele. Letos už podevatenácté přinesli zároveň naději těm, kteří by jinak svou životní situaci bez naší pomoci zvládali jen obtížně.

Velmi nás těší rostoucí zájem o sbírku jak ze strany dárců, tak i dobrovolníků, kteří tvoří nepostradatelné kolednické skupinky. Těch bylo tento rok v naší diecézi přes 3000 a tvořilo je na 10 000 „králů“. Zejména jim a všem koordinátorům, za jejich ochotu a osobní nasazení i přes nepřízeň počasí vydat se s koledou, patří srdečné poděkování.

Díky štědrosti dárců a společnému úsilí všech, kteří se na přípravách a organizaci Tříkrálové sbírky podíleli, se podařilo v ostravsko-opavské diecézi vykoledovat 18 686 139 Kč. V rámci celé republiky činil výnos sbírky 119 184 663 Kč. Získané prostředky podpoří v naší diecézi 75 projektů jednotlivých oblastních Charit, např. v ostravských chráněných dílnách Charity sv. Alexandra pomohou finance při opravě kotelny a otopné soustavy, v těšínském Charitním domově pro seniory vybudují pro klienty nové bezbariérové koupelny nebo v kopřivnické charitní pečovatelské službě spolufinancují tříkrálové peníze pořízení nového automobilu, který je důležitým pomocníkem při poskytování zdravotně-sociálních služeb. O dalších záměrech se můžete informovat na webových stránkách dchoo.charita.cz.

Význam Tříkrálové sbírky, a to v dnešní době mnohem citelněji než kdy jindy, přesahuje pouhé vybírání mincí a bankovek do pokladniček. Za snahu tříkrálových koledníků neváhat, odhodit strach a ostych, a za jejich rozhodnutí přispět dobré věci, spolu se šířením vánoční radosti, pokoje a milosrdné lásky (caritas), ještě jednou upřímný dík.  

Z celého srdce děkujeme také všem, kdo jste tomuto dílu otevřeli svá srdce, a přejme si, ať tyto dobré skutky pozitivně proměňují nejen nás, ale i celou společnost.

                                                                                                                    

Mons. František Václav Lobkowicz                                            Mgr. Lukáš Curylo

      biskup ostravsko-opavský                                         ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské

 

Foto: Aleš Ligocký

Pin It