V právě končícím roce 2018 se toho v ostravsko-opavské diecézi opět událo docela hodně. Probíhaly poutě (lokální i celodiecézní povahy), byli vysvěceni noví jáhni a kněží, slavila se výročí. Výběr toho nejzajímavějšího přinášíme v následujícím souhrnu:

 

LEDEN

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David sloužili v ostravské katedrále pondělí 1. ledna 2018, v den slavnosti Matky Boží Panny Marie, mši svatou na úvod občanského roku.

Diecéze - Ve dnech 1. a 14. ledna probíhala v diecézi Tříkrálová sbírka, jejíž výnos opět překonal rekordní výši. Více než 2 500 kolednických skupinek vysbíralo od štědrých dárců 17 853 552 Kč, což je cca o 2 miliony více než vloni. Meziroční skok zaznamenaly všechny Charity v diecézi. 

Ostrava - Dne 5. ledna oslavil biskup František Václav Lobkowicz 70. narozeniny. Oslavu životního jubilea rozprostřel do více dní: ve čtvrtek 4. ledna pozval do kostela sv. Václava hosty z řad široké veřejnosti na narozeninový koncert, v pátek 5. ledna pak narozeniny slavil v kruhu svých spolupracovníků z diecézní kurie a v úterý 16. ledna sloužil děkovnou mši sv. v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu společně s kněžími své diecéze.

Opava - Pomocný biskup Martin David se v pátek 5. ledna 2018 zúčastnil Tříkrálového průvodu v Opavě, který pořádá Charita Opava.

Vítkov - Komunita Sant' Egidio uspořádala první sobotu v lednu 6. ledna již osmý vánoční oběd pro romské děti a jejich rodiny v kulturním domě ve Vítkově. Pozvání ke stolu přijal také pomocný biskup Martin David.

Brno - Biskupství ostravsko-opavské ve dnech 18.–21. ledna již potřetí prezentovalo duchovní památky své diecéze na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.

Ostrava - Ve Svinově si v neděli 28. ledna připomněli 65. světový den malomocenství s ředitelem Likvidace lepry P. Stanisławem Górou.

Praha - Do souboru nemovitých kulturních památek, které byly 31. ledna nařízením vlády prohlášeny národní kulturní památkou, vybralo ministerstvo kultury 19 mimořádně významných poutních míst. Z ostravsko-opavské diecéze byly do tohoto souboru zařazeny tři poutní areály – Cvilín u Krnova, Ruda u Rýmařova a bazilika ve Frýdku.

 

ÚNOR

Český Těšín - Den zasvěceného života oslavili v sobotu 3. února v Českém Těšíně řeholnice a řeholníci žijící na území ostravsko-opavské diecéze. Mši sv. na tomto již tradičním setkání sloužil pomocný biskup Martin David

Ostrava - V den svátku Uvedení Páně do chrámu zemřel v Ostravě P. Michal Jadavan. Biskupové, spolubratři kněží, rodiče, mnoho věřících, studentů a mladých lidí, kterým byl otec Michal velmi blízko, se s ním rozloučili v sobotu 5. února při bohoslužbách v Ostravě - Pustkovci a v Odrách.

Skřipov - Po mši svaté v neděli 11. února ve Skřípově odhalil ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David pamětní desku Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, jenž ve Skřipově působil v letech 1974 až 1989, společně se starostou obce Kostelec u Holešova Ing. Petrem Hlobilem, kde se Mons. Tkadlčík 8. února 1915 narodil.

Dobratice - V neděli 11. února skončil ve farnosti Dobratice týden Lidových misií, které vedli misionáři ze Slovenska – redemptoristé P. František Boldy, CSsR, a P. Peter Hertel, CSsR. Týden lidé ve farnosti společně prožívali čas, v němž slavili mše svaté, naslouchali misijním promluvám, modlili se a mohli tak prožít svou obnovu ve vztahu k Bohu i vůči druhým.

Opava - Dne 22. února se v Opavě konalo vyhlášení výsledků fotografické soutěže Můj svět, jejímž pořadatelem je Charita Opava.

Těšínské Slezsko - V rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura“ došlo na konci února k digitalizaci 22 dřevěných kostelů či kaplí nacházejících se v těšínském Slezsku po obou stranách hranic. Díky tomuto společnému podniku Muzea Těšínska z Českého Těšína a polského Muzea Śląska Cieszyńskiego sídlícího v Cieszyně je tak možné absolvovat unikátní virtuální prohlídku těchto sakrálních staveb.

 

BŘEZEN

Diecéze - Již počtvrté se podle výzvy papeže Františka otevřely některé kostely diecéze v rámci iniciativy s názvem „24 hodin pro Pána“, aby před 4. postní nedělí (v pátek 9. března a v sobotu 10. března) nabídly možnost zpovědi, modlitby nebo rozhovoru s knězem.

Šilheřovice - Osmý ročník má za sebou florbalový turnaj ministrantů do 15 let. Na prvním místě se 10. března v Šilheřovicích umístili mladí sportovci z Ostravy-Zábřehu.

Malá Morávka - Tradičního setkání bohoslovců s biskupem se o víkendu 9.–11. března zúčastnilo 8 bohoslovců a s nimi i 4 studenti Teologického konviktu. Na faře je spolu s pomocným biskupem Martinem uvítal místní farář P. Karel Rechtenberg.

Diecéze - Pomocný biskup Martin David se ve dnech od 12. do 20. března zúčastnil Diecézní pouti do Svaté země, kam se spolu s ním vydalo z Ostravy na 120 poutníků z různých koutů diecéze.

Hlučín - „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Tento citát z Lukášova evangelia provázel o víkendu 16.–18. března v Hlučíně mladé ostravsko-opavské diecéze na jejich diecézní pouti s biskupem Františkem Václavem. Na setkání BISCUP jich i přes mrazivé počasí dorazilo více než pět set.

Ostrava - Desítky kněží z celé diecéze přišly na Zelený čtvrtek do ostravské katedrály Božského Spasitele obnovit své kněžské sliby a společně s biskupem Františkem Václavem a pomocným biskupem Martinem děkovat Bohu za své povolání.

 

DUBEN

Diecéze - Začátkem dubna čekaly na dnešní prvňáčky zápisy do církevních škol, jejichž zřizovatelem je Biskupství ostravsko-opavské, pro školní rok 2018/2019. Jednalo se o ZŠ Přemysla Pittra v Ostravě, ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici a ZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí. 

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz se ve čtvrtek 5. dubna setkal se dvěma kandidáty kněžského svěcení při tzv. skrutiniích.

Odry - Biskup Martin David sloužil v pátek 6. dubna mši sv. v kostele sv. Bartoloměje v Odrách. Touto bohoslužbou začal poslední den jubilejní 25. celostátní přehlídky církevních škol v zájmové umělecké činnosti, která se konala ve dnech 3. až 6. dubna. Po mši sv. předal biskup Martin ocenění a poděkování biskupa Františka Lobkowicze těm, kteří se zasloužili o vznik přehlídky a podporovali ji v uplynulých 25. ročnících.

Ivančena - Téměř letní počasí přivítalo v sobotu 21. dubna na Ivančeně více než tři tisíce skautů a skautek z celé České republiky. Setkání zahájila mše sv., které se zúčastnily více než čtyři stovky z nich a kterou sloužili kaplan pro skauty P. Pavel Marek a biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal.

Ostrava - Dne 24. dubna proběhl v ostravském Trojhalí Karolina tzv. Homeless Cup Morava 2018 aneb fotbalový turnaj týmů klientů a pracovníků azylových domů. Spoluorganizátorem akce byla i Charita Ostrava.

 

KVĚTEN

Olomouc - Ministrantský den v olomouckém kněžském semináři určený ministrantům ostravsko-opavské diecéze přilákal 1. května do Olomouce na 460 mladých služebníků u oltáře. Spolu s nimi přijelo do hanácké metropole asi 50 kněží a také biskup Martin David, jenž v kostele sv. Michala sloužil mši sv.

Velká Polom - Opravenou kapli Panny Marie Prostřednice všech milostí požehnal v Hájku u Velké Polomi v pátek 4. května pomocný biskup Martin. Slavnostní mši svatou sloužil přímo v prostorách kaple. Drobnou sakrální stavbu se podařilo obnovit za peníze z dotace ministerstva zemědělství, obec přispěla na zpevnění přístupové cesty a část nákladů hradili farníci ze svých zdrojů.  

Chlebovice - Na návrší nad obcí Chlebovice proběhla v sobotu 5. května Pouť mládeže za čisté vztahy ke svaté Marii Goretti, jíž se zúčastnilo okolo 50 lidí. Tato pouť probíhá od roku 2013.

Hrabyně - V neděli 6. 5. v 10.30 se v Hrabyni uskutečnila Orelská pouť.

Stěbořice - Pátý ročník Memoriálu otce Jožky čili běžeckého závodu na památku tragicky zemřelého P. Josefa Motyku přilákal v úterý 8. května do Stěbořic okolo pěti set účastníků. Večer po závodě pak následoval koncert Petra Bendeho.

Ostrava - V úterý 8. května se konala tradiční 11. motorkářská pouť v kostele Svatého Ducha v Ostravě. P. Vítězslav Řehulka po mši svaté posvětil motorky i jiné dopravní prostředky, včetně strojů policie. Po svěcení následovala spanilá jízda Ostravou do Dolní oblasti Vítkovic, kde bylo nachystáno občerstvení.

Řím/Ostrava - Na žádost biskupa Františka Václava Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor privilegium plnomocných odpustků spojených s návštěvou tohoto poutního místa. Poutníci měli možnost získat plnomocné odpustky již na Pouti rodin v sobotu 12. května při mši sv., kterou sloužil pomocný biskup Martin David.

Karlova Studánka - Ten také v neděli 13. května požehnal léčivé prameny v lázních Karlova Studánka.

Ostrava - Biskup František Václav a pomocný biskup Martin předsedali ve čtvrtek 17. května přijímací komisi kandidátů ke studiu Teologického konviktu.

Ostrava-Stará Bělá - V sobotu 19. května proběhl v Katolickém domě v Ostravě-Staré Bělé další ročník Biblické olympiády, určené žákům 2. stupně ZŠ, resp. studentům SŠ kterékoli školy či farnosti ostravsko-opavské diecéze. Tříčlenné týmy na ní soutěžily ve znalosti vybraných knih Písma svatého. V kategorii ZŠ zvítězili mladí z Lubiny, v kategorii SŠ pak ti z farnosti Nanebevzetí Panny Marie Opava. 

Ostrava - Centrum pro rodinu a sociální péči uspořádalo 29. května 11. diecézní setkání seniorů. Hlavním tématem letošního setkání konaného na biskupství byly „Mezigenerační vztahy“. Hostem setkání byl biskupský delegát pro pastoraci P. Mgr. Roman Kubín z brněnské diecéze.

Maria Hilf - Na Maria Hilf proběhla v sobotu 12. května Diecézní pouť rodin. Na toto poutní místo dorazilo více než 400 poutníků, mezi nimiž převládaly rodiny s dětmi. Letošní pouť byla mimořádná možností získat plnomocné odpustky. O tomto privilegiu, které udělil papež František v pro jubilejní rok 300. výročí vzniku poutního místa, informoval poutníky pomocný biskup Martin.

Mariahilf - Na každoroční pouti se setkali biskupové, kněží a jáhni ostravsko-opavské diecéze v úterý 15. května  na poutním místě Mariahilf u Zlatých Hor. Po společném slavení mše svaté, kterou sloužil biskup Lobkowicz, si bezmála stovka kněží vyslechla přednášku PhDr. Radka Tichého, Ph.D., „Některé liturgické aktuality“. Na tu navázala bohatá diskuse, při níž kněží vznášeli nejrůznější podněty z liturgické praxe. Setkání pokračovalo poutním pohoštěním a bylo zakončeno eucharistickou adorací.

Český Těšín - Až do posledního místa zaplnili ve středu 16. května kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně pracovníci Charit z celé ostravsko-opavské diecéze na své pouti. Mši svatou pro 350 charitních poutníků celebroval biskup František Václav, místní duchovní a kněží, kteří spolupracují na charitním díle.

Ostrava-Přívoz - Biskup František Václav Lobkowicz v úterý 22. května na Církevní základní škole Přemysla Pittra v Ostravě-Přívoze požehnal novou školní kapli. Kaple vznikla přebudováním jedné školní třídy, jež bude i nadále sloužit k výuce náboženství. Žákům a pedagogům školy byl rovněž představen nový školní kaplan P. Dariusz Sputo, který je duchovním správcem ve farnosti Ostrava-Kunčičky.

Ostrava - Pestrý program na 141 místech v celé diecézi přilákal 25. května k návštěvě Noci kostelů desetitisíce lidí. Organizátoři napočítali okolo 32 tisíc návštěvnických vstupů, což je o dva tisíce více než v loňském roce. Nejvíc lidí se přišlo podívat do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie (2360), zájem byl také o nedaleký farní kostel sv. Jana Křtitele (1500). Do katedrály Božského Spasitele se přišlo podívat 840 lidí.

Ostrava - Ke společnému prožití Slavnosti Těla a Krve Páně se ve čtvrtek 31. května v katedrále Božského Spasitele spojilo několik ostravských farností. Jednak katedrální farnost Moravská Ostrava, jednak farnosti Ostrava-Mariánské Hory, Ostrava-Vítkovice, Ostrava-Přívoz a Slezská Ostrava. Mši svatou celebroval biskup František Václav, eucharistické procesí z katedrály do kostela sv. Václava pak vedl pomocný biskup Martin.

 

ČERVEN 

Ostrava - Oba ostravsko-opavští biskupové předsedali v úterý 5. června zkušební komisi během tzv. farářských zkoušek, k nimž na biskupství v Ostravě přistoupili mladí kněží.

Ostrava - Třídenní křesťanský hudební festival Slezská lilie proběhl v Ostravě od pátku 8. června do neděle 10. června. Vystoupily na něm např. skupina Hrozen, gospelový soubor Fusion Trojka Ostrava či Prague Cello Quartet. Herci a zpěváci Národního divadla moravskoslezského navíc vystoupili s muzikálem Jesus Christ Superstar.

Vřesina u Ostravy - Kostel sv. Antonína ve Vřesině u Ostravy oslavil 20 let od posvěcení biskupem Františkem Václavem. Stalo se tak 13. června 1998 za působení P. Josefa Gazdy, který stál u zrodu dalších dvou kostelů v Ostravě-Pustkovci a Krásném Poli. Porubský farář v sobotu 16. června uvítal ve vřesinském kostele pomocného biskupa Martina, jenž u příležitosti oslav sloužil mši sv.

Dobrá - Farníci z Dobré u Frýdku-Místku přivezli ze své dubnové poutě po stopách sv. Františka z Assisi ostatky sv. Antonína z Padovy. K slavnostnímu uctění a uložení těchto ostatků došlo při hlavní pouti k tomuto světci na Prašivé 17. června.

Dolní Benešov-Zábřeh - Již pošesté se 17. června díky dolnobenešovskému faráři P. Pavlu Kuchařovi odehrál v Dolním Benešově-Zábřehu fotbalový zápas mezi kněžími a bohoslovci diecéze a „Kolovratskými chlopy. Slavnostní výkop provedl nehrající kapitán týmu kněží Mons. Martin David.

Opava - V sobotu 23. června vysvětil biskup Martin před naplněnou opavskou konkatedrálou tři nové jáhny – Jiřího Klose z farnosti Panny Marie Královny z Ostravy-Mariánských Hor, Lukáše Mocka z farnosti Nanebevzetí Panny Marie z Ostravy-Třebovic a Vojtěcha Žvaka z farnosti sv. Vavřince z Těrlicka.

Životice u Nového Jičína - Biskup František Václav Lobkowicz požehnal v neděli 24. června nový obětní stůl a ambon v kostele v Životicích u Nového Jičína.

Havířov-Šumbark - Nové hřiště z betonové zámkové dlažby mají od 24. června k dispozici děti, které si chodí hrát do střediska Maják v Havířově-Šumbarku. Mezi dětmi a mládeží již několik let působí vychovatelé z Církevního střediska volného času sv. Jana Boska Havířov. Hřiště u klubovny sídlící ve čtvrti, kde majoritu tvoří Romové, dosud chybělo.

Cvilín - Ve dnech 29. června – 4. července 2018 se na Cvilíně konalo 22. františkánské setkání mládeže, pořádané českou provincií řádu menších bratří sv. Františka.

Ostrava - Posilou na vinici Páně jsou od soboty 30. června dva novokněží Jan Jurečka (z farnosti Ostrava-Hrabová) a Václav Rylko (z Třanovic). Pro kněžskou službu v ostravsko-opavské diecézi je v ostravské katedrále vysvětil biskup František Václav Lobkowicz.

 

ČERVENEC

Vápenná - Potřetí a naposled zavítali na začátku letních prázdnin mladí lidé na Jesenicko, aby se zde ve dnech 1.–8. července zapojili do dobrovolnické brigády SummerJob. Stopadesát chlapců a děvčat pomáhalo v obcích Vápenná, Žulová, Skorošice a Černá Voda. Na zahájení tábora za nimi do Vápenné přijel pomocný biskup Martin, aby zde v neděli 1. července sloužil mši svatou v místním kostele.

Vyšní Lhoty - Okolo 1 500 dětí se v pondělí 2. července vydalo do Vyšních Lhot a na horu Prašivá, aby prožilo tradiční setkání s biskupem Františkem Václavem. Tématem letošní Diecézní setkání dětí bylo stavění mostů mezi lidmi. O mostech jako o vztazích hovořil rovněž biskup František před zcela zaplněným amfiteátrem Kamenitá, kde setkání začalo mší svatou.

Opava/Velehrad - V pondělí 2. července po mši svaté v opavské konkatedrále vyrazila z Opavy na Velehrad skupina asi 60 mladých poutníků na již 11. pěší pouť na toto významné místo dějin našeho národa.

Velehrad - Čeští a moravští biskupové se na svém velehradském cyrilometodějském zasedání jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Reagovali tak na snahy poslaneckého návrhu tzv. manželství pro všechny.

Fulnek - V sobotu 21. července se z Fulneku vydali poutníci na jubilejní desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství, která vždy ústí v kostele Božího Milosrdenství ve Slavkovicích. Tam se v pátek 27. července sešli spolu s poutníky z dalších pěti poutnických skupin, aby se účastnili duchovního programu sestávajícího z modlitby, mše sv. a celonoční adorace a sobotního vyvrcholení pěší pouti v podobě závěrečné mše sv.

Heřmanovice - Lesní slavnost Lapků z Drakova, kterou nedaleko Heřmanovic připravuje již čtrnáctým rokem Spolek Přátele Vrbenska a řada dalších regionálních organizací, se letos uskutečnila o víkendu 21. a 22. července. Víkendový program uprostřed Biskupských lesů přilákala opět tisíce lidí.

Opava-Jaktař, Stěbořice a Slavkov - Na trojmezí farností Opava-Jaktař, Stěbořice a Slavkov probíhala v sobotu 21. července svatoanenská pouť v netradiční kapli sv. Anny. Pouť začala modlitbou růžence a pokračovala mší svatou, kterou celebroval P. Vítězslav Řehulka, farář z Ostravy-Zábřehu.

Stará Voda - Pomocný biskup Martin David celebroval v neděli 22. července poutní mši sv.v kostele sv. Anny ve Staré Vodě na Libavé. Kostel se i v neděli, která byla druhým dnem svatoanenské pouti, zcela zaplnil poutníky. Byli mezi nimi také němečtí rodáci, kteří se podstatnou měrou zasloužili o obnovu poutního místa poté, co vojenský prostor opustila sovětská armáda.

Hlučín - Dva kříže na hřbitově v Hlučíně a korpus Krista požehnal v neděli 29. července P. Martin Šmíd.

 

SRPEN

Guty - V noci z 1. na 2. srpna sloužil otec Kazimierz Płachta na spáleništi v Gutech smírnou bohoslužbu – přesně rok od vyhoření kostela.

Luboměř - Římskokatolická farnost Spálov a společenství věřících z Luboměře pořádala Svatovavřinecké hody, které se konaly společně s poutí kuchařů 12. srpna.

Stará Ves u Rýmařova - Biskup Lobkowicz požehnal v neděli 5. srpna ve Staré Vsi u Rýmařova Penzion Johannes, zbudovaný z bývalé fary. Čtyři apartmány, tři pokoje, kuchyň i herna pro děti tak již mohou přijímat hosty, jejichž zájem stále roste.

Krnov/ Horní Hlohov - Ve čtvrtek 9. srpna se uskutečnila cyklopouť z Krnova do polského Horního Hlohova (Głogówek), která spojila minoritské kláštery v těchto městech. Šlo o symbolickou připomínku dvou minoritských misionářů z Polska, kteří byli právě 9. srpna 1991 zavražděni teroristy v peruánském Pariacotu. Oba byli 5. prosince 2015 beatifikováni.

Cvilín - Na mariánském poutním místě Cvilín u Krnova proběhla v sobotu 11. srpna pouť Rytířů Neposkvrněné a čtenářů časopisu Immaculata. Hostem tradičního setkání byl tentokrát o. Piotr Cuber, OFMConv, polský minorita z Centra sv. Maxmiliána v Harmenžích (Harmęże), který v odpoledním bloku pohovořil o misijním duchu Rytířstva.

Vendryně - V Kulturním domě Czytelnia se ve Vendryni konal ve čtvrtek 23. srpna seminář na téma „Vliv Istanbulské úmluvy na naše životy a její ratifikace“.

Stará Ves nad Ondřejnicí - Sobota 25. srpna byla na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi n/O. dnem, v němž se uskutečnilo rozloučení se starými „týmáky“ a zároveň byli přivítáni noví.

Odry -  Sdružení Chorus Odry pořádalo 10. ročník varhanního festivalu. Cyklus čtyř koncertů začal v sobotu 25. srpna v předvečer pouti ke sv. Bartoloměji, kterému je oderský kostel zasvěcen. Další koncerty následovaly v následných měsících. 

Hrčava - Na Trojmezí se věřící v sobotu sešli 25. srpna věřící ze tří sousedních zemí, aby společně uctili Pannu Marii Královnu. Poutníci z České republiky, Slovenska a Polska se při mši svaté modlili za svobodu a pokoj nejen v Evropě, ale i na celém světě. Hlavním celebrantem bohoslužby byl biskup Tomáš Galis, který po založení žilinské diecéze inicioval vznik těchto společných poutí na místě, kde se potkávají hranice tří států. Hostem poutě byl i biskup Zbigniew Tadeusz Kusy, OFM, působící jako misionář v Středoafrické republice.

Kravaře - V neděli 26. srpna se v Kravařích konala pouť ke cti sv. Bartoloměje. V letošním roce byla tato duchovní stránka ozvláštněna o požehnání dvou nových soch určených na hlavní oltář – sv. Bartoloměje a sv. Mikuláše, které provedl místní farář P. Daniel Vícha.

 

ZÁŘÍ

Opava - Charita Opava začala od 1. září nabízet službu Fénix. Jedná se o sociální službu krizové pomoci střediska Naděje – střediska krizové pomoci Charity Opava. Tento projekt zaručuje základní psychologickou první pomoc a intervenci v krizi s následnými službami, jako například zajištěním terapeuta.

Český Těšín/Cieszyn - Poutníci z obou stran česko-polské hranice se se svými biskupy Mons. Františkem V. Lobkowiczem a Mons. Romanem Pindelem v neděli 2. září po roce sešli na mostě Přátelství na hraniční řece Olši, aby společně uctili mučedníka sv. Melichara Grodeckého. Společně pak putovali s ostatky světce do kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova v Českém Těšíně, kde za jeho příklad děkovali při mši svaté.

Diecéze - V pondělí 3. září zahájili nový školní rok na církevních školách v ostravsko-opavské diecézi slavnostní úvodní bohoslužbou. V Ostravě-Pustkovci ji pro studenty BiGy sloužil biskup František Václav.

Ostrava - Letošní jubilejní 15. ročník Svatováclavského hudebního festivalu probíhal v sakrálních prostorách 23 měst a obcí Moravskoslezského kraje ve dnech 4.–28. září 2018.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz navštívil ve středu 5. září Dům pokojného stáří sv. Václava v Ostravě-Heřmanicích. Společně s jeho klienty a zaměstnanci oslavil 20 let od jeho založení.

Spálov - Římskokatolická farnost Spálov pořádala v neděli 9. září hlavní pouť k Panně Marii ve Skále. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl ICLic. P. Jozef Varhaník, farář a děkan z farnosti sv. Rodiny Trenčín-Jih. Poutní mše svatá bude obětována za všechny dobrodince Cesty 121. Také finanční sbírka bude použita na pomoc aktivitám Cesty 121, které se věnují pomoci přestárlým kněžím. Hostem poutě bude také předseda sdružení Cesta 121 Mgr. Antonín Randa.

Ostrava - Slavnostní setkání u příležitosti 20 let Charitního domu sv. Václava 5. září v Ostravě-Heřmanicích zahájil biskup František Václav Lobkowicz mší svatou za účasti dalších kněží a vzácných hostů. Požehnal při ní zrestaurovaný kříž, který nedaleko myslivny nechal postavit olomoucký arcibiskup kardinál Bedřich Egon Fürstenberg. 

Čeladná - Návštěvníci Beskyd se mohou při túře po modré značce z Podolánek na Smrk zastavit u nově obnoveného kříže, který v sobotu 8. září při mši svaté požehnal biskup Lobkowicz. Kříž nechaly obnovit Biskupské lesy ve spolupráci s farností Čeladná.

Ostrava - Čtvrt století od založení Centra pro rodinu a sociální péči, z. s., přišly v neděli 9. září oslavit stovky uživatelů jejich služeb. Nejdříve se účastníci oslav jubilea sešli v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu na mši svaté, kterou celebroval biskup František Václav Lobkowicz. Program po bohoslužbě pokračoval v areálu Lékařské fakulty v Ostravě-Vítkovicích.

Ostrava - Dvaatřicet nových škodovek za částku přesahující 8 milionů korun nakoupilo 11 oblastních Charit v ostravsko-opavské diecézi. Díky evropské dotaci stačilo na pořízení nových aut Charitám jen 5 % z tržní ceny. Ve středu 12. září nová auta požehnal biskup František Václav.

Ostrava - Biskup Lobkowicz požehnal základní kámen stavby domu Čtyřlístek v Ostravě-Petřkovicích, který bude sloužit k bydlení zdravotně postiženým klientům organizace Čtyřlístek, kterou provozuje město Ostrava. Stavba byla zahájena v pátek 14. září.

Maria Hilf - První pouť církevních škol slavili v pátek 14. září na Maria Hilf studenti, pedagogové a přátelé Biskupského gymnázia a Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České Odry.

Maria Hilf - Téměř dva tisíce poutníků zaplnily v sobotu 15. září areál poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Na 23. pouť národů dorazili především poutníci z Polska. Při mši svaté zněla kromě polštiny, němčiny a češtiny také latina. Hlavními celebranty byli biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup z Opole Paweł Stobrawa.

Radhošť - V sobotu 15. září proběhla v kapli sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti děkovná pouť u příležitosti 120 let od jejího posvěcení, jež se konalo v roce 1898. Mši sv. sloužil pomocný olomoucký biskup Mons. Josef Nuzík.

Cvilín - V neděli 16. září se konala hlavní pouť k Panně Marii Sedmibolestné na Cvilíně. Mši sv. sloužil pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David.

Ostrava - Bratři Ebenové, Pavla Flámová a Camerata Janáček vystoupili 18. září v Divadle A. Dvořáka v Ostravě na benefičním koncertě Charity Ostrava „Sešli se, aby pomohli...“, čímž podpořili Hospic sv. Lukáše – zařízení pro lidi v závěru života.

Česká republika - Svatý otec jmenoval 21. září arcibiskupa Mons. Charlese Daniela Balva apoštolským nunciem v České republice. Arcibiskup Balvo je rodákem z Brooklynu, mluví česky a jako apoštolský nuncius již působil na Novém Zélandu v Keni a Súdánu.

Opava - V opavském Marianu proběhl víkend 21.– 23. září ve znamení oslav. Kongregace Dcer Božské Lásky – Filiae Divinae Caritatis (FDC), která v něm sídlí, si připomínala 150 let od svého založení Boží služebnicí Františkou Lechnerovou. Oslav se zúčastnil i pomocný biskup Martin David, když v neděli 23. září sloužil v kapli opavského Mariana mši svatou.

Diecéze - Dne 21. září se v době od 18.00 do 18.15 hodin rozezněly napříč celou diecézí kostelní zvony, a to v rámci celoevropské akce „A zvony zvoní“, která má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů jako symbolů míru.

Ostrava - Pět nových členů přijalo do svých řad České velkopřevorství Řádu sv. Lazara v sobotu 22. září v Ostravě při výroční Generální kapitule. Další zde byli povýšeni a vyznamenání. Při mši svaté, kterou pro členy špitálního řádu v katedrále Božského Spasitele celebroval biskup František Václav Lobkowicz, došlo dokonce k pasování na rytíře.

Ostrava - Dne 22. září se v Ostravě-Třebovicích uskutečnilo 2. diecézní setkání dobrovolníků Charity.

Kouty - Oslavami 90 let od posvěcení kostela v Koutech žila farnost v neděli 23. září. Při tzv. jubilejním „karmaši“ požehnal místní farář P. Daniel Vícha nový zvon. Farnost nechala 170 kg vážící zvon odlít u zvonaře Jana Felczyńskiego v Przemyślu v Polsku.

Ostrava - Nový akademický rok zahájili studenti ostravských vysokých škol slavnostní bohoslužbou, kterou v úterý 25. září v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci sloužil biskup František Václav.

Frýdek - Ve středu 26. září proběhla ve Frýdku v pořadí již čtvrtá Pouť seniorů. Na programu byla krom možnosti setkání a sdílení i přednáška manželů Zajíčkových, kulturní vsuvka a hlavně mše sv., kterou ve frýdecké bazilice sloužil kaplan pro seniory o. Roman Janáč.

Řím/Itálie - Dívčí pěvecký sbor DATIO, který působí při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole sv. Anežky České v Odrách, absolvoval turné v Římě, během něhož zazpíval v pátek 28. září i při mši svaté v bazilice sv. Petra, kterou celebroval královehradecký biskup Mons. Jan Vokál.

Starý Jičín - V sobotu 29. září se ve Starém Jičíně uskutečnil 26. ročník Běhu sv. Václava. Závodu dlouhého 4,5 km, který spolupořádá farnost Starý Jičín.

Příbor - Téměř po sto letech se do příborského kostela sv. Valentina vrátily varhany, jež v roce 1798 postavil varhanář Joseph Sebastian Staudinger z Andělské Hry u Bruntálu. Nové varhany v hodnotě více než 5 milionů korun požehnal v neděli 30. září pomocný biskup Martin David.

 

ŘÍJEN

Opava - Česká křesťanská akademie (místní skupina Opava) a Slezská univerzita Opava pořádaly v pátek 5. října konferenci k připomínce 20. výročí úmrtí Vladimíra Neuwirtha (teologa, filosofa, spisovatele a překladatele, ale i politického vězně komunistického režimu), rodáka z Komárova u Opavy. V sobotu 6. října pak v opavské konkatedrále sloužil děkovnou mši sv. pomocný biskup Mons. Martin David.

Podolánky - Biskup František Václav Lobkowicz požehnal v pátek 5. října v Podolánkách nedaleko Čeladné rekonstruovaný Charitní dům sv. Karla Boromejského, které k rekondičním a vzdělávacím pobytům využívá Charita Ostrava. Události se účastnil taktéž pomocný biskup Martin David.

Kravaře-Kouty - K 90. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Kravařích-Koutech si místní farní společenství pořídilo nový zvon. Dostal jméno po patronu hasičů sv. Floriánovi a místní hasiči jej také vyzdvihli na věž kostela. Stalo se tak ve čtvrtek 11. října v 10.00 hodin. Zvon se poprvé rozezněl ve stejný den v 18.00 hodin.

Ostrava - Den pro učitele náboženství a katechety připravilo Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství. Do Ostravy jich v sobotu 13. října dorazilo šedesát. Dvacet z nich si ze setkání odvezlo Pamětní list u příležitosti získání kanonické mise na dobu neurčitou. Certifikát jim osobně po mši svaté v kostele sv. Václava předal biskup František Václav Lobkowicz.

Doubrava - V neděli 14. října si v Doubravě při mši svaté připomínali 120. výročí posvěcení kostela. K výročí si nadělili vzácný dar – ostatky jeho patronky sv. Hedviky.  Při slavnosti instaloval relikvii do chrámu pomocný biskup Martin David. 

Vítkov - V neděli 14. října oslavili věřící ve Vítkově 100 let od posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, které proběhlo 15. října 1918. Takřka na den přesně přijel s vítkovskými sdílet jejich radost i ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz.

Ostrava - Slavností svaté Hedviky uctila ostravsko-opavská diecéze v úterý 16. října svou patronku. V tento den biskup František Václav Lobkowicz udělil ocenění věřícím, kteří se dlouhodobě angažují ve svých farnostech. Druhou skupinu tvořili lidé, kteří byli odměněni za dlouholetou obětavou práci v Charitě. Oceňování proběhlo po slavnostní mši svaté v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Ostrava - V kapli Fakultní nemocnice Ostrava se ve středu 17. října setkali věřící lékaři a zdravotníci, aby společně oslavili svého patrona sv. Lukáše. Mši celebroval pomocný biskup Martin David.

Bílá - Svatohubertskou mší sv. oslavili 20. října patrona myslivosti sv. Huberta zaměstnanci Biskupských lesů společně s obyvateli obce Bílá a dalšími návštěvníky této akce. Bohoslužbu u loveckého zámečku celebroval pomocný biskup Martin David.

Stonava - Mší svatou v kostele sv. Máří Magdaleny ve Stonavě začal v neděli 21. října již 26. ročník slezské sborové písně „Trojok Śląski“. Bohoslužbu koncelebroval místní farář P. Dr. Roland Manowski s Mons. Antoni Reginkem, jenž je viceděkanem Teologické fakulty Slezské univerzity v Katovicích, konsultantem komise sakrální hudby Polské biskupské konference a kaplanem Svazu slezských sborů.

Ostrava - K oslavám stoletého výročí od založení Československa se v neděli 28. října připojila také katedrála Božského Spasitele. Slavnostní mši svatou v ní sloužil biskup Lobkowicz.

Diecéze - Již druhým rokem nabídla ostravsko-opavská diecéze ve spolupráci s Moravskoslezským krajem obyvatelům kraje a jeho návštěvníkům projekt Otevřené chrámy, který byl v naprosté většině míst uzavřen poslední říjnový den. Lidé tak měli možnost během turistické sezóny nahlédnout do kostelů nebo využít příležitost k vyhlídce na města kostelní věže. Do projektu se letos zapojilo 33 míst a návštěvnost oproti prvnímu ročníku stoupla o 20 %.

 

LISTOPAD

Praha - Již tradičně se u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uskutečnilo 1. listopadu předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, tentokrát na Nové scéně Národního divadla. Ocenění uděluje ministr zdravotnictví, společenskou událost pořádá spolek Život 90. Cenu Makropulos z rukou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha převzaly i představitelky Domova sv. Alžběty v Jablunkově – sestra Imelda Bojková a sestra Kamila Svobodová z tamního Konventu sester alžbětinek.

Hukvaldy - U hájenky v oboře Hukvaldy se v pondělí 5. listopadu sešli zaměstnanci Biskupských lesů s biskupem Františkem Václavem a pomocným biskupem Martinem.

Kopřivnice - Novou učebnu pro výuku jazyků a informatiky požehnal v pátek 9. listopadu biskup František Václav Lobkowicz na ZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici. Ještě dřív, že mu žáci předvedli, jak umí s počítači zacházet, přestřihl s ředitelem školy Ing. Pavlem Jankem červenou pásku před novým výtahem. Církevní školu se podařilo zmodernizovat za peníze Regionálního operačního programu Evropské unie.

Praha/Ostrava - Římskokatolická církev v ČR se připojila k iniciativě britské ambasády a letos poprvé si u nás připomenula výročí konce první světové války tím, že se 11. listopadu 2018 ve 13.30 rozezněly i v kostelích ostravsko-opavské diecéze zvony.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz se v neděli 11. listopadu zúčastnil pietního aktu u památníku padlých vojáků v Komenského sadech v Ostravě u příležitosti 100. výročí ukončení 1. světové války.

Ostrava - Komunita sester sv. Alžběty má v Ostravě nový klášter. Nový dům a kapli, která je jeho součástí, požehnal ve středu 14. listopadu biskup František Václav společně s pomocným biskupem Martinem. Slavnosti se zúčastnily nejen sestry z ostravské komunity, ale také řeholnice z Polska, Německa a generální představená z Říma.

Ostrava - Moravskoslezská křesťanská akademie ve spolupráci s ostravsko-opavským biskupstvím připravila na čtvrtek 15. listopadu odborný seminář na téma Istanbulská úmluva v konfrontaci a dialogu s naukou a právem církve. Záštitu nad touto akcí převzal biskup František Václav Lobkowicz.

Česká republika - Dekretem generála Tovaryšstva Ježíšova z 15. listopadu 2018 byl jmenován českým provinciálem rodák z Frenštátu pod Radhoštěm, velehradský farář a superior zdejší komunity P. Petr Přádka.

Ostrava - Televize Noe se připravila 11. ročník Festivalu dobrých zpráv. Hlavním festivalovým dnem byla sobota 17. listopadu. Doprovodný program přitom začal již ve čtvrtek 15. listopadu výstavou fotografií Pavla a Jana Zuchnických, v pátek 16. listopadu pak vyprávěl ředitel televize Noe P. Leoš Ryška, SDB, o misiích v Paraguayi.

Opava - V sobotu 17. listopadu se v opavském minoritském kostele Svatého Ducha konala velká událost pro řád menších bratří – skládal zde věčné sliby br. Patrik M. Rygiel, OFMConv., rodák z Orlové, jenž jimi definitivně zasvětil svůj život Bohu v rozvětvené františkánské rodině.

Praha - Nový apoštolský nuncius, diplomatický zástupce Vatikánu v ČR, Charles Daniel Balvo přicestoval ve čtvrtek 22. listopadu do Prahy. Na pražském letišti Václava Havla jej přivítali předseda ČBK Dominik Duka OP, místopředseda ČBK Jan Graubner a generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Odpoledne následovalo úvodní setkání s biskupy. Společného setkání s novým nunciem se zúčastnili oba biskupové ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz a Martin David.

Frýdek - Místek - Nejen věřící v Místku překvapila 30. listopadu zpráva o úmrtí Mons. Josefa Maňáka, místeckého děkana. Rozloučit se s ním přišly do kostela sv. Jana a Pavla v Místku v sobotu 8. prosince stovky věřících. Pohřben byl tentýž den v rodném Hovězí na Valašsku.

 

PROSINEC

Ostrava-Pustkovec - Dvě dekády již uplynuly od posvěcení kostela sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Původní filiální farnost Ostravy-Poruby je již deset let samostatnou jednotkou a oslavy prožívali místní věřící po celý kalendářní rok. Jejich završením byl ve čtvrtek 6. prosince ohňostroj před kostelem a v sobotu 8. prosince pak slavnostní mše svatá s pomocným biskupem Martinem.

Odry – Studenti Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách měli poprvé možnost změřit své pěvecké talenty přímo na půdě školy. Dvacet soutěžících se v úterý 11. prosince zapojilo do 1. ročníku soutěže „Zlatá nota oderská“. Porota udělila vítězům diplomy v tomto pořadí: dvě 4. místa – Romana Radová, Adéla Polhošová, dvě 3. místa – Karolína Máchová, Nina Nevrlová, dvě 2. místa-Lucie Kupčíková, Jana Kubrická a 1. místo získala Adéla Schlesingerová.

Ostrava - Biskup František Václav a pomocný biskup Martin se v pátek 14. prosince setkali v budově biskupství s bohoslovci ostravsko-opavské diecéze.

Diecéze - V neděli 16. prosince dorazilo do diecéze Betlémské světlo, které sem přivezli jako každý rok skauti. Poté bylo rozvezeno do jednotlivých farností.

Vatikán - Kněz, který působil před svým odvlečením do koncentračního tábora Dachau ve Strahovicích na Hlučínsku, bude blahořečen. P. Richard Henkes, SAC, (1900–1945) z kongregace pallotinů je na čerstvém seznamu kanonizačních procesů, který v sobotu 22. prosince schválil papež František.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David budou v pondělí 31. prosince sloužit mši svatou na poděkování Bohu za rok 2018 a prosit o Boží požehnání a Boží pomoc do nového roku. Bohoslužba začíná v 15.00 hodin.

Pin It