Ostrava/Fulnek - Dnešní (4. 12.) Den otevřených dveří na Biskupském gymnáziu v Ostravě obohatí vystoupení scholy BiGy, která od začátku letošního školního roku pracuje na přípravě svého prvního CD s názvem „Radostí jsi mou“.

„Začátek nového školního roku se stal pro scholu BiGy zcela výjimečným. Dostali jsme možnost nahrát na CD písně, které rádi zpíváme,“ prozrazuje vedoucí scholy Marcela Chrástecká. „Po intenzívních zkouškách se nejprve muzikanti a pak celá schola postavili před mikrofony ve studiu Telepace. Během přípravy na nahrávání CD přišli studenti s nápadem vytvořit školní cimbálovku, která doprovodila scholu při jedné písni. Přispěli tak netradičním doprovodem k obohacení repertoáru CD,“ dodává vedoucí scholy. Práce se studenty ve schole je, podle jejích slov, sice náročná, ale obohacující. Studenti obětavě a ochotně věnovali nácvikům písní svůj volný čas i ranní vstávání. Některé písně museli natáčet opakovaně, a přestože jim postupně docházela energie, vždy našli novou sílu. „Na náročné dny natáčení jsme se připravovali také modlitbou a posila z nebe přicházela,“ je přesvědčená Marcela Chrástecká.

Scholu tvoří něco přes 40 studentů, kteří zpívají za hudebního doprovodu mnoha nástrojů a vystupují při různých příležitostech. V nejbližší době ji můžeme také slyšet ve středu 5. 12. 2018 v 17.00 na koncertě v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku, kde zazní i písně z nově natáčeného CD.

Všichni jsou také srdečně zváni na Adventní koncert, který se koná v úterý 18. 12. 2018 v 17.00 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci.

Biskupské gymnázium v Ostravě je církevní školou zřizovanou Ostravsko-opavským biskupstvím. Nabízí studium všeobecného zaměření v osmiletém a čtyřletém studijním cyklu gymnázia s celkovou kapacitou školy 360 žáků.

Vzdělávací program školy nese název „Po jejich ovoci je poznáte“.

„Charakteristickým rysem a dalo by se říci předností církevní školy je, že se zajímá o člověka v jeho celistvosti, to znamená, že nepřehlíží jeho náboženský rozměr. Právě naopak, umožňuje člověku, aby se zabýval náboženskými tématy, zvláště pak křesťanskou tradicí, a rozšířil tak horizonty svého všeobecného vzdělání o důležité poznatky. Už samotná tato skutečnost poukazuje na to, že církevní školy jsou ze své podstaty jiné než školy veřejné. Jsou to místa, která mají být proniknutá duchem Kristova evangelia, duchem porozumění, trpělivosti, radosti a pokoje,“ říká školní kaplan P. Tomáš Čirž, který na škole působí.

Více informací o škole i o jednotlivých akcích naleznete na webových stránkách školy, které nedávno prošly grafickou proměnou: www.b-g.cz

Pin It