Diecéze - Chcete zažít adventní mši ke cti Panny Marie? V následujícím seznamu najdete, kde se konají ve vašem okolí.

Roráty (z latinského rorate – „rosu dejte“) představují specifickou podobu ranní mariánské mše v adventním období. Typické české liturgické zpěvy, které rorátní mši doprovázejí, nemají nikde jinde v Evropě obdobu. Původ rorátních mší lze hledat v době vlády Karla IV. Panovník zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu. Josefínské reformy roku 1783, které zasáhly také do liturgie, přinesly úpadek rorátů. Od 20. století až do současné doby probíhají snahy alespoň o částečnou obnovu této tradice. (zdroj Wikipedie)

BÍLOVEC

Kostel sv. Mikuláše: od začátku prosince se vždy ve čtvrtek v 17.00 a v sobotu v 7.00 konají rorátní mše svaté. Zveme všechny, kteří chtějí zakusit zklidnění se a ztišení před Vánocemi.

BOHUSLAVICE

Kostel Nejsvětější Trojice: ve všední dny doby adventní budou probíhat od 7.30 ranní modlitby pro děti. Kromě toho mše svaté ve všední dny ve všech kostelích farnosti budou začínat rorátním průvodem s lampičkami.

DARKOVICE

Kostel sv. Hedviky: od 2. 12 se konají adventní mše sv. s lampionovým průvodem každou neděli v 10.00 a ve čtvrtek v 17.00.

DOLNÍ BENEŠOV

Kostel: mše svaté s lampičkami se budou konat od 3. 12. každé pondělí a čtvrtek, sraz v 17.00 v kostele. http://www.farnost-dolni-benesov.estranky.cz/

FRENŠTÁT

Kostel sv. Martina: roráty se budou slavit každé úterý, čtvrtek v 6.30 a v sobotu v 7.30 hod. Během adventní doby budou děti poznávat poselství různých poutních míst, kde se zjevovala Panna Marie. 

FRÝDEK

Kostel Sv. Jana Křtitele: od 3. 12. se budou konat každý den mimo neděli vždy v 6.30 roráty. Děti se v pondělí, ve středu a v pátek shromáždí v 6.25 s lampičkami vzadu v kostele. Po mši svaté jsou děti pozvané na snídani na starou faru. Všechny rorátní mše svaté budou ve tmě, proto si vezměte s sebou lampičku.

FULNEK

Kostel Nejsvětější Trojice: V době adventní v úterý a v pátek v 18.00 jsou lidé zváni na rorátní mše svaté. Letošní roráty zde budou prožívat se sv. Františkem z Assisi.

Děti, které budou chodit na roráty, si dnes po mši svaté vezmou obrázek s ovečkou, doma si ho podlepí tvrdým papírem, dají na špejli a označí. Obrázek přinesou do kostela na roráty. Prosíme rodiče o připravení lucerniček nebo lampiček pro své děti.

HAŤ

Kostel sv. Matouše: od 2. 12. se konají adventní mše sv. s lampionovým průvodem každou neděli v 8.30 a v pátky v 17.00.

HRADEC NAD MORAVICÍ

Kostel sv. Petra a Pavla: rorátní mše svaté se konají 5., 7., 12., 14., 20., 21. prosince od 17.30. Děti, si mohou přinést lampičky a dospělí svíčky v kelímku. https://farnosthradec.majestat.cz/

KARVINÁ

Kostel Povýšení svatého Kříže: ranní rorátní mše svaté se budou konat vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 6.30. Po mši jsou děti zvány na snídani a poté je možnost odvozu dětí do škol.

KOPŘIVNICE

Kostel sv. Bartoloměje: v adventní době se ranní mše svaté ve středu, čtvrtek a pátek budou začínat již v 6.40. Bude se jednat o rorátní mše svaté ke cti Panny Marie při svíčkách.

KRAVAŘE

Kostel sv. Mikuláše: Roráty pro děti se budou konat v naší farnosti vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu. Ve farním kostele budou roráty, které nebudou zaměřeny na děti. http://www.farnostkravare.cz/

LUDGEŘOVICE

Kostel sv. Mikuláše: na rorátní mše svaté jsou všichni zváni každé úterý a čtvrtek v 6.00 a každý pátek od 17.00. Sraz s lucerničkami je v předsíni kostela. Po ranních rorátech bude připravena snídaně na faře. Pro zájemce bude také zajištěn doprovod do školky a školy v Ludgeřovicích. http://www.farnostludgerovice.cz/index.php/16-aktuality/281-pozvani-na-roraty

MÍSTEK

Kostel sv. Jana a Pavla: rorátní mše svaté mohou děti navštívit v pondělí, středu a v pátek v 6.30 a dospělí v úterý, čtvrtek a sobotu v 6.30. Mše začíná v 6.25 průvodem s lampiony. Od 7.10 je pro děti na faře připravena snídaně. Lampičky budou dětem zapůjčeny a při rorátech bude probíhat velká soutěž o ceny. Po mši sv. jsou děti zvány na faru na snídani. http://www.farnostmistek.cz/public/upload/pdf/Program%20tydne/FL-18-12-01.pdf

MOŘKOV

Kostel sv. Jiří: roráty budou v pondělí, úterý a ve čtvrtek v 6.00. Budou začínat vzadu kostela a pak se svícemi půjdeme k oltáři.

ODRY

Kostel sv. Bartoloměje: každé úterý a středu od 6.30 a v sobotu od 7.00 budou probíhat roráty. Děti i s rodiči jsou po skončení bohoslužby zvány na faru ke snídani. Děti si mohou připravit vlastní lampičky nebo využít jednoduchých skleněných kelímků se svíčkami. Pro ty nejmenší je letos připravena novinka: svítící domeček s led diodou. Mohu si ho půjčovat, nebo si ho za 50 Kč přivlastnit. Vyprávět si při rorátech budeme o prvním betlémě, který postavil sv. František z Assisi v Itálii. Po mši svaté jsou děti i rodiče zváni na snídani do farní kuchyně.

OPAVA

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie: od 3. 12. každý den, mimo soboty a neděle začínají vždy v 5.55 roráty.

Kostel Svatého Ducha: od 3. 12. každý den, mimo soboty a neděle začínají vždy v 8.00 roráty.

OSTRAVA

Katedrála Božského Spasitele: Roráty se budou zpívat každé ráno v rámci ranní mše sv. v 7.30.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích: v adventu se konají rorátní mše svaté pro děti v úterý v 6.30, poté následuje snídaně na faře. Další rorátní mše budou ve středu v 17.00. http://www.farnosttrebovice.cz/aktuality-ke-2-prosinci/

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze: ranní mariánské mše svaté proběhnou od pondělka do soboty v 7.00 v kapli na faře. Na sobotní roráty jsou zvány hlavně děti. Setkání s lucerničkami a původ od kostela je v 6.50. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Třebovicích: rorátní mše svaté jsou slaveny vždy v úterý v 6.30 a ve středu v 17.00 jako součást dětské mše. V sobotu v 7.00 jsou provázeny starobylými zpěvy. http://www.farnosttrebovice.cz/aktuality-ke-2-prosinci/

RUDNÁ POD PRADĚDEM

Kostel sv. Jana Křtitele: rorátní mše svatá se zaměřením na děti se koná 5. 12. od 6.30.  

STARÁ BĚLÁ

Kostel Sv. Jana Nepomuckého: od 3. 12. budou roráty v pondělí až čtvrtek od 6.45, v pátek v 18.00 a v sobotu od 7.30.

Připravili: Jana Praisová, Libor Rösner

Pin It