Proskovice – Vypustit horkovzdušný balon a vysadit 100 krokusů se vydali proskovičtí farníci první adventní neděli ke křížku do polí.

Již patnáct let bez ohledu na počasí se vypraví skupina věřících od kostela sv. Floriána v Proskovicích k ani ne kilometr vzdálenému kříži manželů Sýkorových. Letos je kříž díky iniciativě Michala Hořínka a sponzorů čerstvě opravený a tyčí se uprostřed polí s krásným výhledem na Beskydy i Poodří. „Oproti našemu farnímu kostelu ve Staré Bělé je nás kolem kostela sv. Floriána jen několik desítek farníků,“ vysvětluje vznik putování farník Martin Menšík a dodává: „Nejprve jsme se téměř všichni začali scházet pravidelně v naší schole, a jelikož mnoho z nás mělo malé děti, tak se cesta ke křížku vyloupla jako příjemné spojení duchovní a procházkové aktivity pro malé i velké. K této nezávazné aktivitě se postupně přidali i farníci ze Staré Bělé a Krmelína. Někdy nás jde padesát, někdy deset. Tento rok to nevzdalo přes dvacet vytrvalců. Michal Hořínek navrhl, aby u kříže zasadili 100 krokusů, které budou symbolizovat výročí republiky a zároveň obohatí už tak pěknou kulisu kříže."

Za odměnu pro děti a tatínky se také tradičně vypouští horkovzdušný balón. „Začali jsme se sáčkovými modely vlastní výroby, jelikož čínské balony se v té době ještě ani neprodávaly," směje se Martin Menšík a dodává, že děti jim již většinou odrostly, ale "tradice" nekončí. Někdy stačí být s rodinou, přáteli a mezi ty přátele počítat tak nějak automaticky i Boha. Kromě "Adventní cesty ke křížku" chodí farníci také "Křížovou cestu přírodou".

Foto: Josef Cinciala/Člověk a víra

Pin It