Místek – Ve věku 68 let zemřel v pátek 30. listopadu Mons. Josef Maňák. Zádušní mše svatá a pohřební obřady proběhnou v sobotu 8. prosince na dvou místech. V 9.00 hodin ve farním kostele sv. Jana a Pavla v Místku a ve 14.00 hodin v kostele sv. Maří Magdalény v Hovězí na Vsetínsku. Zádušní mši svatou v Místku bude sloužit biskup František Václav Lobkowicz. Živě ji bude přenášet televize Noe. Rozloučení ve farnosti Hovězí a pohřební obřady povede pomocný biskup Martin David. Pokyny k organizaci pohřbu naleznete zde.

Mons. Josef Maňák se narodil 25. srpna 1950 v Huslenkách na Valašsku. Jeho mládí je spojeno s místním folklórem. V obci Hovězí založil v roce 1976 soubor Hovězan, který byl brzy přejmenován na folklorní soubor Ovčák. Budoucí pastýř lidských duší jej také několik let vedl.

Cesta ke kněžství vedla však nejprve přes elektrotechnickou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Po čtyřech letech vysokoškolského života absolvoval dvouletou základní vojenskou službu a následně začal učit na učilišti Pozemních staveb. V roce 1981 zahájil studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Dne 28. června 1986 přijal v Olomouci kněžské svěcení vkládáním rukou biskupa Josefa Vrany.

Jako novokněz působil nejprve jako farní vikář (tehdy kaplan) v Místku, od roku 1988 vedl farnost Kozlovice a v roce 1990 byl také ustanoven děkanem děkanátu Místek. V roce 1991 se v sídle děkanství stal také farářem a za dobu svého působení zajistil opravu řady kostelů. Dne 26. srpna 2006 jej papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti.

Mons. Josef Maňák se za desetiletí působení ve farnosti Místek stal symbolem pro toto město a s jeho odchodem se lidé těžce smiřují. "Udělal pro naši farnost velmi mnoho a je mi to upřímně líto, že zemřel. Byl jen rok mladší než já a znali jsme se ještě z doby, kdy byl v Místku kaplanem," uvedl Josef Kleinwächter, který dodal, že jeho odchod na věčnost je pro farnost Místek a celý děkanát velká ztráta.

Mons. Josef Maňák zemřel v pátek 30. listopadu v třinecké nemocnici.

Parte ke stažení zde.

Foto: Petr Šlachta

Rozhovor s Mons. Josefem Maňákem v deníku E15.cz

Článek na téma Vánoce z roku 2012 ve frýdeckém Deníku

Pin It