Kopřivnice – Stavební práce na Základní škole sv. Zdislavy v Kopřivnici jsou u konce. Po kolaudaci výtahu a renovaci dvou učeben je tato církevní škola nejen modernější, ale především bezbariérová. Investici škole umožnila dotace Integrovaného regionálního operačního programu EU ve výši 6,9 milionů korun. Biskupství ostravsko-opavské jako zřizovatel školy uhradilo část nákladů ve výši 1,3 milionu korun.

Školu v pátek 9. listopadu navštíví biskup František Václav Lobkowicz. S ředitelem školy Ing. Pavlem Jankem přestřihne v 10.00 hodin pásku u nového výtahu. Následuje žehnání učeben jazyků a přírodovědných předmětů. Učitelé s žáky ve třídách předvedou nové vybavení tříd. Na závěr návštěvy biskup Lobkowicz pobeseduje s žáky vyšších tříd.

Evropskou unií dotovaný projekt rekonstrukce ZŠ školy svaté Zdislavy v Kopřivnici vyřešil nevyhovující stav dvoupatrové školní budovy na ulici Štefánikova 117/29. Nový výtah a bezbariérový vstupní vchod školu přizpůsobil programu sociální inkluze a umožní integrovat hendikepované žáky a personál. Školu již dnes navštěvují hendikepované děti, které se při chůzi neobejdou bez berlí, výtah jim nyní usnadní pohyb po budově.  

Dalším cílem projektu byla modernizace datového připojení školy a vybavení odborných učeben. Škola je nově připojena na metropolitní síť pomocí optického kabelu s větší rychlostí a kapacitou připojení. Učebna jazyků a informatiky byla kompletně přestavěna. „Má novou elektroinstalaci, podlahu, nábytek a počítače,“ uvedl učitel Jan Žižlavský. Přírodovědná učebna má novou interaktivní tabuli a nábytek. Škola také pořídila deset tabletů.

Foto: Zdislava.net

Pin It