Jeseník - Ve čtvrtek 8. listopadu od 16 hodin proběhne v jesenickém hotelu Slovan přednáška týkající se domácí hospicové péče a problematiky umírání v domácím prostředí. Touto přednáškou pro veřejnost budou provázet pracovnice z Domácí hospicové péče Charity Zábřeh Bc. Ludmila Nováková a Mgr. Marta Třísková, DiS.

 

Hospicová péče je v posledních měsících často zmiňované téma, které se dotýká mnoha občanů. Charita Jeseník se proto rozhodla uspořádat přednášku pro laickou veřejnost na téma „Umírání a doprovázení při umírání“ a pozvala odbornice z Charity Zábřeh, které Domácí hospicovou péči poskytují už několik let.

Domácí zdravotní péče v okrese Jeseník funguje již nějaký čas a za tuto dobu se zdravotní sestry setkaly v terénu s řadou rodin, které chtěly svým blízkým splnit jejich poslední přání – zemřít doma. Tyto rodiny i přes veškerou lásku a odhodlání bojovaly se strachem, zda tuto péči doma zvládnou. Nakonec byl většinou jejich blízký odvezen na poslední dny do nemocnice. Často tak bývá slyšet naléhavé volání po službě, která pomůže v doprovázení umírajícího v posledních dnech jeho života. Proto vznikla hospicová péče také v Charitě Jeseník. Do dnešního dne tuto službu využilo již mnoho lidí, mnozí však o této možnosti stále neví. Sestry z Domácí zdravotní péče absolvovaly kurzy hospicové péče a stále se vzdělávají dalšími kurzy, jako je například péče o pacienty se stomií. „Nedílnou součástí získávání nových vědomostí byly i stáže v jiných zařízeních, jedním z těchto pracovišť byla právě Charita Zábřeh. Proto jsme také oslovili kolegyně z této Charity, aby představily veřejnosti domácí hospicovou péči,“ dodává vedoucí Domácí zdravotní péče Marie Kopecká.

Cílem přednášky bude seznámit laiky s tím, co si pod pojmem domácí hospicová péče představit a co od této služby očekávat. Přednášející upozorní na komplikace, které mohou nastat a poradí, jak je řešit. Pro posluchače mají připravenu prezentaci o hospicové péči, v rámci které je seznámí s praktickými informacemi. Čas bude zajisté také na zodpovězení všech jejich dotazů.

„Důležitým posláním je dostat terénní hospicovou péči do povědomí obyčejných občanů. Aby se jí lidé nebáli a řekli si o ni, a tím byla vyslyšena přání umírajících – strávit poslední dny života s milující rodinou doma ve svém prostředí,“ doplňuje Marie Kopecká.

Převzato z časopisu Charity Jeseník Okénko. Na obrázku logo Domácí hospicové péče.

Pin It