Ostrava – Nízkoprahový klub Horizont, který v Ostravě-Kunčičkách provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská, si může ve středu 10. října přijít kdokoliv prohlédnout. Nově opravený klub na ulici Holvekova 205/44, který se věnuje cílové skupině dětí ve věku od 6 do 19 let, bude veřejnosti otevřen od 14.00 hodin. Během dne otevřených dveří si návštěvníci mohou prohlédnout nově opravené prostory a seznámit se s týmem, který zajišťuje sociální službu v lokalitě. Pro děti jsou připraveny soutěže, malování na obličej a výtvarná dílnička.

"Vznik služby a působení Diecézní charity ostravsko-opavské v Kunčičkách iniciovalo jednání s městem Ostrava a s městským obvodem Slezská Ostrava, kteří podporovali působení stabilních sociálních služeb v sociálně vyloučené lokalitě v Ostravě-Kunčičkách. V listopadu 2011, v místě bývalé MŠ na ulici Třebízského, začalo působit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. O rok později se přesunulo na nynější adresu, na ulici Holvekova 204/44. Nové zázemí v budově patřící městskému obvodu Slezské Ostravy se stalo dostupnějším lidem z lokality," uvedla mluvčí Diecézní charity ostravsko-opavské Sylva Lejsková.

Prostředí však nevyhovovalo současným standardům a Diecézní charita se rozhodla klub zrekonstuovat. „V místnosti byla stará okna, kterými v zimě neskutečně táhlo a prostor se nedal dobře vytopit. Viditelná byla také křivá podlaha a elektrorozvody už měly to nejlepší za sebou. Našim sociálním pracovníkům pak chybělo odpovídající zázemí," uvedl vedoucí sociálních služeb Diecézní charity Helena Peškarová.

Opravy v nákladu přesahujícím 600 000 Kč pokryly výměnu podlah, topení, elektrorozvodů, oken, vybudování odděleného vstupu pro klienty, vybudování místa pro individuální práci s klienty nebo opravu zázemí pro tým, který služby na místě zajišťuje. Vše se podařilo zrealizovat v první polovině letošního roku za finanční podpory Moravskoslezského kraje, Nadačního fondu Residomo a městského obvodu Slezská Ostrava. 

Zmíněné změny zlepšily komfort pro poskytování sociálních služeb jak pro pracovníky, tak pro jednotlivé uživatele. „Chceme pro děti a mládež, které žijí v málo podnětném sociálním prostředí, vytvořit bezpečný prostor, ve kterém jim můžeme být nablízku v obtížných životních situacích, podporovat je při jejich zvládání a motivovat je k jejich aktivnímu řešení. To vše za pomoci poradenství a vzdělávacích i zábavných aktivit šitých klientům na míru. Realizovaná oprava je tak dalším dílkem do skládačky našeho fungování," dodala Helena Peškarová.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Horizont je jednou z poskytovaných sociálních služeb Diecézní charity ostravsko-opavské. Klub Horizont je pro děti otevřen denně a během volnočasových aktivit se klientům věnují dvě sociální pracovnice a jedna pracovnice v sociálních službách. Klub nabízí uživatelům volnočasové aktivity, pořádá výlety, které pomáhají dětem v nácviku sociálních dovedností a orientaci ve společnosti, podporuje děti v přípravě do školy, pořádá preventivní besedy, apod. Měsíčně nízkoprah navštíví na 60 dětí.

Pin It