Opava - V opavském Marianu byl víkend 21.– 23. 9. 2018 ve znamení oslav. Kongregace Dcer Božské Lásky – Filiae Divinae Caritatis (FDC), která v něm sídlí, si připomínala 150 let od svého založení Boží služebnicí Františkou Lechnerovou.

Program oslav začal mší sv., kterou odsloužil opavský děkan P. Jan Czudek, obsahoval koncert, odbornou konferenci a vyvrcholil nedělní slavnostní bohoslužbou slouženou pomocným biskupem Mons. Martinem Davidem.

Zde si můžete prohlédnout fotografie z výstavy při příležitosti výročí 150 let Kongregace Dcer Božské Lásky: https://dcerybozskelasky.webnode.cz/aktuality/

Foto: Michael Bujnovský

Pin It