Ostrava – Diecézní charita ostravsko-opavská získala pro své oblastní Charity 32 nových osobních automobilů díky finanční podpoře Evropské unie. Prostřednictvím projektů „S automobily do terénu“ a „S Automobily k lepší péči“, spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu, byly nakoupeny automobily pro 11 oblastních Charit působících v Moravskoslezském kraji a na území Jesenicka. Nové červené škodovky s bílými logy Charity požehná ve středu 12. září biskup František Václav Lobkowicz v prostorách bývalých kasáren v Ostravě-Koblově, kde dnes sídlí Nová Šance. Nové vozy zefektivní poskytování jednotlivých terénních služeb a zajistí bezpečné a spolehlivé zajištění stávající péče.

Na auta se mohou těšit zaměstanci Charity Český Těšín, Charity Hlučín, Charity Studénka, Charity Frenštát pod Radhoštěm, Charity Frýdek-Místek, Charity Jeseník, Charity Kopřivnice, Charity sv. Martina, Charity Odry, Charity Opava a Charity Ostrava. „Hlavním cílem obou projektů je zvýšit kvalitu a dostupnost terénních sociálních služeb, které jednotlivé Charity poskytují.“ uvádí Eva Poloková, vedoucí projektového útvaru Diecézní charity ostravsko-opavské. Automobily tak budou využívány v pečovatelských službách, službách osobní asistence, sociální rehabilitace a sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi.

Jednotlivé sociální terénní služby pomáhají všem, kteří jsou v důsledku snížené soběstačnosti sociálně vyloučeni, jsou sociálním vyloučením ohroženi nebo se potýkají se zdravotním handicapem. „Tito lidé mají často zhoršenou pohyblivost, obtížně se orientují, nezvládají reagovat na běžné životní situace, apod. Proto je důležité, aby sociální pracovník působil v přirozeném prostředí uživatele sociální služby a byl mu oporou při řešení jeho každodenních starostí,“ popisuje klíčové faktory péče vedoucí
sociálně-zdravotního útvaru Kristina Stoszková.

Automobily využívané v terénních sociálních službách jsou každodenním provozem velmi vytížené. Rychleji se tak opotřebí a náklady spojené s opravami a údržbou stoupají, každý delší pobyt v opravně je pak znát při plánování pokrytí sociálních služeb. Pořízení nového spolehlivého vozu je pro Charity velmi vysokou investicí, proto je možnost spolufinancování pomocí dotačních zdrojů velmi vítána.

Praktické zkušenosti vysvětluje Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín: „Poskytujeme služby osobní asistence v oblasti Hlučínska a okolí Ostravy. Naše stávající dvě auta ujedou měsíčně kolem 1500 km, ročně je to přes 17 000 km. Bez charitních automobilů bychom se dostali k mnohem méně klientům, protože v naší oblasti není veřejná doprava tak frekventovaná. Auto je pro naše osobní asistentky důležitou pracovní pomůckou, bez které by nezvládly přepravit např. nákupy, které pro klienty zajišťují,“ a dodává: „pro mnoho klientů je osobní asistence službou, bez které si svůj život neumí představit. Kvalitní auto je základním předpokladem, aby náš tým mohl pomáhat co největšímu počtu potřebných, mezi kterými jsou například senioři či handicapovaní.“

Podobné zkušenosti popisuje také Anna Čechová z Charity Frenštát pod Radhoštěm: „Pokrytí vesnických oblastí v podhorském terénu Beskyd by bylo bez spolehlivých aut téměř nemožné. Naši pracovníci pečovatelské služby se starají o klienty 13 přilehlých obcí a při přejezdu v odlehlých oblastech najedou i 25 km tzv. od klienta ke klientovi.“

Pin It