Ruda u Rýmařova - Tak jako každý rok v létě se na první srpnovou neděli sjedou věřící z širokého okolí i ze zahraničí, aby společně prožili 5. srpna pouť k Panně Marii Sněžné v Rudě u Rýmařova. Hlavní mši svatou bude od 11.00 hodin sloužit ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Duchovní program zakončí ve 13.00 hodin křížová cesta na Křížový vrch.

Ruda (obec Tvrdkov) spadala až do roku 1758 do farnosti Dolní Dlouhá Loučka, v roce 1774 se zdejší expozitura osamostatnila jako samostatná kuracie a v roce 1851 byla povýšena na farnost.

Do roku 1758 stála v Rudě pouze zvonička se zvonem z roku 1583 a hřbitov. Na místě současného kostela byla původně zahrada. Roku 1755 se zde ovšem odehrála zvláštní událost, která je dodnes pokládána za hlavní impuls k vystavění kostela. Královský sudí Ferdinand Gröschelsberger jel společně s uničovským radním lesem k rudskému mlýnu. Koně, kteří táhli jejich vůz, se náhle splašili a vůz se sesul do rokliny. Oba cestující však vyvázli bez újmy. Za záchranu svého života, kterou oba úředníci připisovali Panně Marii, nechali v Rudě vystavět kostelík. Stavba byla dokončena v roce 1758 a zasvěcena byla Panně Marii Sněžné. Jí patří i oltářní obraz s bohatě zdobeným pozlaceným rámem, kopie obrazu Maria Maggiore z římského kostela Panny Marie Sněžné. Na událost, která výstavbě kostela předcházela, upomíná obraz v předsíni kostela, na němž je zachycen výjev se splašenými koňmi. K pozoruhodným částem vybavení kostela patří rovněž starobylé varhany z roku 1762, dílo Jana Schwarze z Města Libavé, poslední funkční výtvor tohoto varhanáře.

V době největšího rozmachu obce započal zakladatel kostela s výstavbou další církevní stavby – křížové cesty. Budování pískovcových sousoší, představujících čtrnáct zastavení, bylo zahájeno roku 1760 – více viz Křížová cesta v Rudě.

Zdroj: http://www.rymarovsko.cz

Foto: Jiří Krátký

Pin It