Stonava – Svatého Kryštofa, oblíbeného světce mezi motoristy a poutníky, připomíná církevní kalendář 25. července. Okolo tohoto data probíhají v některých farnostech žehnání motorových vozidel. Do Ostravy-Hrušova se auty na nedělní mši svatou vypravilo hned 80 rodin. Podobné to bude také ve Stonavě a v Loukách na Karvinsku, kde si svatého Kryštofa připomenou nadcházející neděli 29. července.

Svěcenou vodou pokropí vozidla místní duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka. Stane se tak po mši svaté v Loukách (začátek v 8.30 hodin) a ve Stonavě (začátek bohoslužby v 10.00 hodin). Na mši svatou i žehnání dopravních prostředků jsou zváni i lidé z širokého okolí. Řada motoristů si zdobí své vozidlo samolepkou nebo kovovou plaketou s vyobrazením sv. Kryštofa, který je znázorňován s dítětem na ramenou a mohutnou zelenající se holí. 

Svatý Kryštof patří mezi tzv. čtrnáct svatých pomocníků v nouzi a je uznávaným svatým římskokatolické i pravoslavné církve. Zemřel mučednickou smrtí okolo roku 250. Církevní kalendárium zařadilo památku sv. Kryštofa na 25. červenec. V českém občanském kalendáři slaví Kryštof jmeniny až 18. září.

K životu světce se váže řada legend. Nejznámějším příběhem je příběh o muži jménem Reprobus. Byl to muž obrovité postavy, který chtěl sloužit pouze největšímu z králů. Když zjistil, že se jeho král bojí ďábla, dal se do služeb ďábla. Shledal, že se ďábel bojí znamení bílého kříže. Od jednoho poutníka se dozvěděl, že Ježíš Kristus je ten, koho se ďábel bojí. Reprobus mu chtěl sloužit. Poutník mu řekl, že bude Kristu sloužit tím, když bude přepravovat pocestné přes rozvodněnou řeku. Jednou přenášel přes řeku dítě. Dítě bylo stále těžší a těžší. Obr se tomu velice divil a požádal dítě o vysvětlení.

Dítě mu řeklo, že je Ježíš Kristus, král, kterého hledal. Nesl spolu s ním na ramenou všechnu tíhu světa. Obr mu nevěřil a požádal dítě o zázrak. Obrova mohutná hůl, o kterou se opíral při přenášení lidí přes řeku, se zazelenala a později se na ní objevily květy a plody. Ježíš obra pokřtil a dal mu jméno Christophorus, což v řečtině znamená Ten, kdo nosí Krista.

Svatý Kryštof je patronem poutníků, řidičů, cestujících, horských cest a horníků. Je také patronem leteckých záchranářů. V Česku je volacím znakem vrtulníků letecké záchranné služby kombinace jména KRyštof a čísla. Tento volací znak je používán také v některých dalších evropských zemích – na Slovensku Krištof, v Německu Christoph, v Rakousku Christophotus. Svatý Kryštof je také přímluvcem od nenadálé smrti.

Farnost Stonava: http://farnoststonava.tode.cz/

Zdroj: Wikipedie

Pin It