Fulnek - V sobotu 21. 7. se z Fulneku vydají poutníci na jubilejní desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství, která ústí v kostele Božího Milosrdenství ve Slavkovicích Nového Města na Moravě. Tam se sejdou v pátek 27. 7. spolu s poutníky z dalších pěti poutnických skupin, aby se účastnili duchovního programu sestávajícího z modlitby, mše sv. a celonoční adorace, a sobotního vyvrcholení pěší pouti v podobě závěrečné mše sv. Pozor: poslední termin příhlášek na pěší pouť je 13. 7. 2018.

 

K pěti proudům, které vyrážely v minulých letech, tj. z Fulneku, Prahy, Hodonína, Mladé Boleslavi a Českých Budějovic, přibude letos i proud zahraniční – z polské obce Międzylesie. Účastníci pěší pouti se modlí se za Českou republiku, případně za národy, k nimž patří, za každou diecézi, farnost a obec, kterými putují. Společně se modlí z breviáře, růženec, zpívají Korunku k Božímu milosrdenství, poslouchají duchovní úvahy kněží – bratrů pallotinů, poslouchají svědectví ostatních poutníků, popř. v tichosti rozjímají.

Z Fulneku vyrazí poutníci po mši sv. začínající v 7.00 v kostele Nejsvětější Trojice. Před sebou budou mít 185,5 km dlouho trasu rozdělenou do 7 dnů, jejichž vrcholem bude vždy mše sv. v kostele farnosti, v níž budou poutníci nocovat:

21. 7. Podlesí

22. 7. Dolany

23. 7. Náměšť na Hané

24. 7. Konice

25. 7. Letovice

26. 7.  Bystřice N. P.

27. 7. Slavkovice

Na zádech nesou účastníci pouti jen to, co ten den potřebují na cestu (voda, pláštěnka atd.), zbytek je převážen v doprovodných vozidlech. Každý den je zajištěn teplý jednoduchý oběd. Jinak se poutníci živí z vlastních zásob, příp. tím, co (pokud se tak stane) dostanou něco od lidí.

Spí se na farách nebo u lidí v domech. Je možné mít s sebou stan (není to nutné, ale v případě nouze to vedoucímu pouti pomůže zajistit nocleh pro všechny). Poutník s sebou musí mít spacák, karimatku.

„Pokud jde o peníze, tak 800 Kč za celou pouť nebo 120 Kč/den. Pokud ale někdo nemůže celou částku zaplatit, ať kontaktuje vedoucího pouti, nějak se domluvíme,“ píše se na stránkách pouti, kde najdete i další informace a přihlašovací formulář. Pozor: poslední termin příhlášek na pěší pouť je 13. 7. 2018.

Pin It