Vyšní Lhoty - Okolo 1500 dětí se v pondělí 2. července vydalo do Vyšních Lhot a na horu Prašivá, aby prožilo tradiční setkání s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Tématem letošní Diecézní setkání dětí bylo stavění mostů mezi lidmi. O mostech jako o vztazích hovořil také biskup František před zcela zaplněným amfiteátrem Kamenitá, kde setkání vždy začíná mší svatou.

„Mosty jsou skvělé vynálezy, dokáží spojit dva různé břehy řeky nebo překlenout údolí,“ uvedl biskup František, který dětem připodobnil mosty k mezilidským vztahům. „Když dáváte mamince a tatínkovi pusu na dobrou noc, tak jste mostem v jejich vzájemné lásce. Ta pusa vás spojuje. Vás malé prosím, abyste tyto mosty mezi rodiči vytvářeli a pomáhali tak vytvářet mezi nimi vzájemné pouto,“ řekl biskup Lobkowicz, který upozornil na neblahou skutečnost, že mezi mnohými rodiči je toto pouto přetrženo a most vzájemné lásky stržen. „Rozvodem se ten most, ten jejich vztah rozbil. Možná při stavbě základů mostu jejich vztahu v těch pilířích něco chybělo, tak jako chybí cement ve špatně postavených mostech, které se zřítí,“ dodal otec biskup, který dětem připomenul, že stavět mosty je možné tam, kde jsou břehy k sobě blízko. „Při budování vztahů je třeba si umět podat ruce, na znamení smíření, říkat si slova ‚Mám tě rád‘. To vytváří mosty mezi lidmi, rodiči i mezi vámi.“

Po mši svaté čekal účastníky pouti výstup na horu Prašivá, kde v okolí sv. Antonína Paduánského připravilo Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství program na třiadvaceti stanovištích. Děti si vyzkoušely například postavit most Leonarda da Vinci, seznámily se s historickými mosty, s Karlovým mostem, možností budování mostů pomocí hudby, přátelství nebo znalostí cizích jazyků. 100. výročí založení Československa motivovalo pořadatele k přípravě stanovišť na téma budování mostů mezi národy. Jedno ze stanovišť také seznámilo s dětmi s možnostmi, jak opravit zbořené mosty ve vztazích v rodině.

Foto: Pavel Siuda

Fotografie v galerii Člověk a víra.

Pin It