Ostrava - Posilou na vinici Páně jsou od soboty 30. června dva novokněží Jan Jurečka a Václav Rylko. Pro kněžskou službu v ostravsko-opavské diecézi je v ostravské katedrále vysvětil biskup František Václav Lobkowicz. P. Jan Jurečka pochází z farnosti Ostrava-Hrabová a bude působit jako farní vikář v Kopřivnici. P. Václav Rylko pochází z Třanovic a bude působit jako farní vikář ve farnosti Stará Ves nad Ondřejnicí a pomáhat také ve Středisku pro mládež.

Žehnejte i těm, kteří nás nemají rádi
Oba mladé kněze biskup Lobkowicz vyzval, aby ve své duchovní službě žehnali a modlili se za všechny, i za ty, kteří nemají křesťany v oblibě. „Každé ráno žehnám své diecézi, když potkám sanitku, tak také žehnám. Modleme se za nové kněze, aby naše vlast měla stále dost těch, kteří budou žehnat, i to je naše poslání,“ řekl biskup Lobkowicz, který rodičům novokněží poděkoval za jejich výchovu.

Primice v Ostravě-Hrabové a Třanovicích
Novokněze Jana Jurečku a Václava Rylka čekají v příštích dnech primiční mše svaté. První mši svatou ve své rodné farnosti bude P. Jan Jurečka slavit v pátek 6. července od 15.00 hodin v dřevěném kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové.  P. Václav Rylko zve na primici do Třanovic, kde bude sloužit mši svatou v sobotu 7. července od 15.00 hodin za místním kulturním domem.

Foto: Pavel Zuchnický

 

Pin It