Ostrava – Stolní hru Poutník, která hráče provází poutními a turisticky zajímavými místy ostravsko-opavské a opolské diecéze, získají tři luštitelé osmisměrky z Poutnických novin. Z celkem 96 správných odpovědí vylosoval pomocný biskup Martin David tři šťastné výherce.

Správné řešení osmisměrky v sobě skrývalo slogan letošní Noci kostelů z 1. knihy Paralipomenon, 27 verš. Pro připomenutí to byl tento text: „ Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“ (Srov. 1 Pa 9,27).

Deskovou hru, na jejímž vývoji se podílel odbor Církevní turistiky ostravsko-opavské diecéze ve spolupráci s polskými partnery, získávají tito výherci: Zuzana C., Lumír M.  a Radka M. (Celá jména neuvádíme s ohledem na ochranu osobních údajů). Výherci budou osobně kontaktováni a výhra jim bude předána.

Foto: Pavel Siuda

  

 

Pin It