České Budějovice - Biskup Vlastimil Kročil zveřejnil v neděli 10. června v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích text modlitby za zázrak na přímluvu Josefa Hloucha, a vyzval k ní k ní věřící. Stalo se tak přesně v den 46. výročí úmrtí biskupa Hloucha, jehož proces blahořečení začal v březnu.

V přímém přenosu Tv Noe zveřejnění vzpomenul také biskup Martin David na konci nedělní mše svaté v Ostravě-Kunčičkách, která byla součástí festivalu Slezská lilie. Připomněl, že Josef Hlouch jako novokněz působil na dvou místech nynější ostravsko-opavské diecéze – ve Spálově a v Branticích u Krnova. Nejen v těchto farnostech spojených s jeho působením je možné prosit o jeho přímluvu slovy modlitby.

MODLITBA

(V OSOBNÍCH POTŘEBÁCH)

Dobrotivý Bože, Tys vyvolil svého služebníka Josefa Hloucha za českobudějovického biskupa, aby kráčel ve šlépějích Tvého Syna, čímž se stal pro mnohé oporou a svědkem víry v době útlaku církve.

   Našel-li jsi zalíbení v jeho životě a obětech, veď nás, prosíme, svým svatým Duchem, abychom se dovedli modlit jako on, abychom dovedli spojovat své bolesti a utrpení s obětí Tvého Syna na kříži a abychom nikdy neztráceli naději a důvěru ve tvou láskyplnou prozřetelnost. V této naději a důvěře Ti předkládáme záležitost … (vyjádří se svými slovy).

   Svěřujeme ji do přímluv biskupa Hloucha s prosbou, abys jejím vyslyšením oslavil tohoto „pastýře lidu svého“, který během života pomáhal a těšil všechny, kdo se k němu obraceli. Odvažujeme se prosit i za věci, které jsou lidským silám nedosažitelné, protože sama církev nás k tomu povzbuzuje, když prohlašuje za blahoslavené a svaté ty, na jejichž přímluvu se udály zázraky.

   Prosíme o to ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který s Tebou a Duchem svatým žije  a kraluje na věky věků. Amen.

S církevním schválením biskupa českobudějovického Mons. Vlastimila Kročila    

Pin It