Jesenicko - Vápenná, Žulová, Černá Voda a Skorošice budou polem působnosti účastníků letní dobrovolnické brigády SummerJob, která mezi 1. a 9. červencem proběhne v těchto vsích v jesenickém děkanátu. Letos se tak stane již potřetí a případní zájemci se mohou přihlašovat ještě dnes, tj. 29. května od 20.00 na webu SummerJobu.

 

SummerJob je dobrovolnická brigáda, při níž se 150 mladých ze všech koutů republiky sjede na týden do vybrané lokality naší vlasti, aby zde  pomáhali místním v jejich domácnostech, příp. si pro ně připravili navečer kulturní programy. Je to forma pre-evangelizace pohraničí, kde lidé na Boha zapomněli, ale Bůh nezapomněl na ně.

„Jistě je to povzbuzení pro samotné účastníky, kteří konají skutky nezištné lásky, ale co to dá vesnicím – toť otázka,“ zamýšlí se P. Jiří Filipec, duchovní správce Vápenné a Žulové, kde se SummerJobem mají dvojí velice pozitivní zkušenost. Tato letní aktivita sem totiž zavítá již potřetí – a naposledy. Je totiž zvykem, že na každém místě se SummerJob koná třikrát. Tak tomu bylo při předchozích ročnících, kdy první tři ročníky proběhly na Manětínsku, další tři pak na Broumovsku.

„Přípravy na poslední 3. ročník ve Vápenné se již odehrávají. Zaměřit se chceme i na ty občany, kteří jsou v nouzi, ale nemají odvahu říct si o pomoc. Bude to i chvíle pro loučení a hledání, jak navázat na tuto pomoc dále,“ říká P. Filipec, který si už vloni pochvaloval, jak první SummerJob oživil vztahy ve farnosti, a který opět kvituje nezištné nasazení mladých. Přidává též pozvánku pro ty, kteří se nezaregistrují do samotné 150členné skupiny SummerJobu: „Pokud chcete zavítat třeba na modlitbu nebo jiný doprovodný program, tak jste zváni.“

První červencový týden ve Vápenné, Žulové, Černé Vodě a Skorošicích  totiž nebude „jen“ o práci, ale významnými body programu budou i modlitba (nepřetržitá adorace) a kulturně laděné večery. Místní už účastníky SummerJobu vyhlížejí, přátelské kontakty navázané v minulých dvou ročnících tak mohou být ještě více utuženy.

Loňská a předloňská pomoc mladých se setkala s pozitivním ohlasem nejen u obyvatel, ale i u zastupitelů obcí, např. obec Vápenná zajišťovala část stravného, ubytování a prostory, v nákladech byla propagace mezi občany, zajištění kulturních programů a zázemí a pracovní pomůcky. Na financování se krom samotných účastníků podílelo i Biskupství ostravsko-opavské (částkou 30 000,- Kč) a podporu tomuto projektu vyjádřil vloni i pomocný biskup naší diecéze Mons. Martin David osobní návštěvou a sloužením mše sv.

„Ve vnějším projevu zůstává netknutost místních, dostávají velké milosti, ale mám obavy, zda je nepromarní,“ říká P. Jiří Filipec, jehož slova mohou být apelem pro ty z nás, kteří můžeme SummerJob podpořit když ne aktivní účastí, tak aspoň modlitbou za zdar tohoto dobrého díla. Ti, kteří by se chtěli zúčasnit aktivně, mají příležitost tak učinit přihlášením se na webu SummerJobu - přihlašování již 2. kola (první bylo ukončeno po 11 minutách) začne 29. května ve 20.00 a bude spuštěno pro posledních 30 zájemců.

Reprtáž z loňské ročníku.

           

Pin It