Diecéze - Slavnost Těla a Krve Páně, která letos připadla na čtvrtek 31. května, s sebou opět přinese Božítělové průvody ulicemi měst a obcí. Ty budou pokračovat i v neděli, na kterou v některých farnostech tuto slavnost překládají. Zvláštností bude letos farní kostel v Jablunkově, z něhož budou vycházet Božítělové průvody po všech mších až do 7. června.

 

Na Cvilíně začne čtvrteční mše sv. už v 16.30, Božítělový průvod po jejím skončení pak projde kolem tří zastavení umístěných u kapliček křížové cesty, která lemuje tuto poutní svatyni. Původně měl krnovský Božítělový průvod spojit jako obvykle oba kostely dole ve městě, tj. farní a minoritský, avšak pořádání Závodu míru U 23 na náměstí farnosti plány zbortilo.

To v jiných farnostech proběhne čtvrteční duchovní program podle předem stanoveného plánu. V Krmelíně bude mše sv. zahájena v 16.45, průvod bude následovat po krátké adoraci cca v 18.00.

17.00 pak začnou mše sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně ve Skřečoni, Domaslavicích či v České Vsi, po jejichž skončení obkrouží Eucharistický průvod kostel. Oltáře pro jednotlivá zastavení budou ve stejný čas připraveny i ve Starém Jičíně nebo v Místku, kde projde průvod s Nejsvětější Svátostí z kostela sv. Jana a Pavla ulicemi města, stejně jako třeba v Karviné, kde z farního chrámu zamíří přes náměstí do kostela sv. Marka. Taktéž po mši sv. začínající v 17.00 vyjde Božítělový průvod z kostela Hati a zamíří do kostela darkovického, spojí tak rovnou dvě obce.

O půl hodiny později, tj. v 17.30, zahájí bohoslužbu s následným průvodem obcí ve Vrchách u Fulneku. Podobný scénář bude mít (počínaje stejnou hodinou zahájení) tento sváteční večer v Hradci nad Moravicí a Ostravě-Třebovicích.

Třebovický Eucharistický průvod nebude jediným v hlavním městě naší diecéze. Po mši zahájené v 18.00 totiž zakončí čtvrteční slavnost v Ostravě-Staré Bělé a jiné procesí spojí hned několik ostravských farností, ale také jejich duchovní správce a oba ostravsko-opavské biskupy, kteří se setkají v 18.00 u oltáře katedrály, aby následně zamířili do kostela sv. Václava.

Po mši sv. začínající 18.00 obejde slavnostní procesí frýdeckou baziliku a o několik kilometrů na západ – v Opavě – spojí kostel sv. Vojtěcha s minoritským chrámem Svatého Ducha. 

Specifikem bude letos jablunkovská farnost, kde Eucharistické průvody završí slavení slavnosti Těla a Krve Páně ve všech kostelích spadajících pod správu jablunkovských kněží: Jablunkov v 7.10 – česky; 9.00 – polsky; 18.00 – česky; Bukovec v 18.00 – polsky; Písek v 18.00 – polsky; Hrčava v 17.00 – česky. Nedosti na tom, jelikož jablunkovský farní chrám je zasvěcen Božímu Tělu, budou průvody následovat po všech mších v tomto kostele až do 7. června  v neděli zde proběhne pouť.

V dalších farnostech se Božítělové průvody uskuteční v neděli 3. června, např. v Hněvošicích (po mši sv. začínající v 7.00), v Mořkově (stejně jako ve Štěpánkovicích po mši sv. v 8.30) v Opavě-Komárově (po mši v 8.45), Petřvaldu u Karviné (po mši v 9.00) či ve Starém Bohumíně (po mši v 10.30).

Ilustrační foto: Božítělový průvod ze Cvilína, foto převzato z cvilínského webu.  

Pin It