Ostrava – Pestrý program na 141 místech v celé diecézi přilákal k návštěvě Noci kostelů desetitisíce lidí. Organizátoři napočítali okolo 32 tisíc návštěvnických vstupů, což je o dva tisíce více než v loňském roce. Nejvíc lidí se přišlo podívat do frýdecké baziliky Navštívení Panny Marie (2360), zájem byl také o nedaleký farní kostel sv. Jana Křtitele (1500). Do katedrály Božského Spasitele se přišlo podívat 840 lidí.

Do kostela sv. Maří Magdaleny v Dětmarovicích na Karvinsku se přišlo podívat 250 návštěvníků. Farnost pro své hosty připravila pohoštění před kostelem a bohatý program uvnitř chrámu. Místní duchovní správce P. Marcel Puvák do Noci kostelů zapojil odborníky. U opravovaných varhan lidé potkali diecézního organologa Jiřího Krátkého a ikonopisec Martin Damian zájemcům vysvětlil, že ikony se nekreslí, ale píší a každý tah barvou je promodlený.

Přímo z Dětmarovic se během večera přihlásila divákům České televize. Redaktorka Helena Dohnalová v živém vstupu upozornila také na další zajímavá místa. „Mluvili o nás v televizi, tak jsem se musel přijít podívat,“ uvedl jeden z klimkovických farníků, kterého zaujala nabídka pro děti, které pod kostelními lavicemi hledaly sladké „kostelní myši“. Noc kostelů ve farnosti sv. Kateřiny Alexandrijské měla několik let pauzu a lidé se do kostela vypravili i přes celou Ostravu. Také zde organizátoři napočítali 250 návštěv.

Farníci měli program sestavený tak, aby oslovil celé rodiny. Pro děti byl připraven kvíz na téma kostela a jeho patronky, kdo jej správně vyplnil, mohl si v kostele najít svoji želatinovou myš a pochutnat si na ní. Dospělé zajímala historie, náhrobky majitelů panství z rodu Bzenců a Wilczků, kteří v minulosti z Klimkovic vládli dokonce i Ostravě nebo Hlučínu. Atmosféru večera doplnila varhanní hudba a zpěvy z Taizé, kterými místní schola rozezněla akustiku boční kaple s barokní kupolí.

V kostele Narození Panny Marie v Příboru pojali celý večer kulturně. Ihned po mši svaté za město Příbor v kostele vystoupilo smyčcové duo B&D. Na houslový a violoncellový koncert navázalo divadlo. Pohádku „Šťastný princ“ nacvičila s místními dětmi katechetka Marie Monsportová na motivy díla Oskara Wilde. Dalším bodem programu byl varhanní koncert. Posluchačům zahrál Ing. Karel Monsport. Během celého večera měli návštěvníci Příbora možnost pohlédnout na město ležící na řece Lubině z kostelní věže. Kromě zvonů si zde mohli lidé prohlédnout také starý a dnes již nepoužívaný hodinový stroj.

Historie Noci kostelů je spojována s Rakouskem a především samotnou Vídní. Diecéze a farnosti našich jižních sousedů se však také inspirovali v zahraničí. Před první Noci kostelů se odehrály v různých německých městech tzv. „Dlouhé kostelní noci“. Rakousko děkuje za nápad především velkým městům jako je Hannover a Hamburk. Noc kostelů, jak ji známe dnes, se poprvé ve Vídni uskutečnila v roce 2005. Potenciál této akce si však nechtělo hlavní město nechat pro sebe a myšlenku znárodnila na celou zemi.

Od roku 2008 je květnová „Lange Nacht der Kirchen“ společně organizována ve všech rakouských diecézích. Přidaly se k nim také oblasti Kaltern a Lana v Jižním Tyrolsku, které mají dobré kontakty s Rakouskem a především diecézí Innsbruck. O rok později již překročila hranice do České republiky, kdy Noc kostelů poprvé pořádalo Brno a Plzeň. Díky těmto diecézím můžeme dnes hovořit o tom, že tato aktivita v letošním roce prožívá již svůj 10. ročník. Ostravsko-opavská diecéze se k Noci kostelů přidala poprvé v roce 2010.

Foto: Pavel Zuchnický

Fotogalerie z katedrály a kostela sv. Václava.

Noc kostelů v Bílovci.

Noc kostelů ve Veselí u Oder.

Pin It