Stará Ves nad Ondřejnicí - V sobotu 19. května proběhne ve Staré Vsi nad Ondřejnicí svatodušní noční bdění. V předvečer letnic zde bude pro mladé přichystán duchovní program, který jim má pomoci náležitě se připravit na seslání Ducha Svatého. Program začíná v 19.00 na faře.

 

Přípravu na slavnost Seslání Ducha Svatého pojímají věřící i farnosti různě. Ta ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, lépe řečeno Diecézní středisko mládeže při této farnosti působící, nabízí mladým z diecéze společné strávení Božího hodu svatodušního před oltářem místního kostela.

Staroveská svatodušní vigilie začne v 19.00 seznámením na faře, večeří a krátkou katechezí na téma Duch Svatý. Její součástí bude i tvůrčí aktivita pro mladé účastníky, mající je vpravit ještě hlouběji do dané problematiky. Poté se mladí přesunou do kostela, kde začne druhá část programu slavností ohně coby symbolem Parakléta, při níž půjde průvod se sedmi svícemi coby symbolem sedmi darů Duchy Svatého, následovat bude bohoslužba slova a adorace, jež bude ukončena úderem půlnoci.

„Každý z nás touží po Duchu Svatém, i když je to Osoba Boží Trojice, kterou asi známe nejméně. Přesto z Něj stále žijeme, byť si to neuvědomujeme,“ říká ředitel DSM P. Jan Slavík a dodává: „Proto zvu či zveme mladé, kteří v sobě objevují Jeho dary, aby přijeli a nechali se Jím naplnit, protože On umocňuje naši snahu. Taky zvu studenty, kteří mají třeba před zkouškami.“

Přihlašovat se lze na dcm.doo.cz.

Pin It