Ostrava – Centrum pro rodinu a sociální péči pořádá 29. května 11. diecézní setkání seniorů. Hlavním tématem letošního setkání konaného na biskupství budou „Mezigenerační vztahy“. Jako tradičně začne celý program mší sv. a bude pokračovat přednáškou na dané téma, kterou prosloví biskupský delegát pro pastoraci P. Mgr. Roman Kubín z brněnské diecéze. Přihlašovat se můžete do 20. května.

 

V úterý 29. května budou mít v Ostravě své diecézní setkání senioři. V pořadí již jedenácté. Začne mší svatou v 9 hodin v kostele sv. Václava, po ní se účastníci přesunou do sálu biskupství k malému občerstvení a poté bude následovat přednáška hosta z brněnské diecéze, jenž v ní působí jako biskupský delegát pro pastoraci. Jmenuje se P. Roman Kubín a jeho přednáška „Jak zlepšit vztahy mezi generacemi a zda je možný mezigenerační dialog“ a bude přitom vycházet ze zastřešujícího motta setkání, jež zní „Mezigenerační vztahy“. V rámci mezigeneračních vztahů vystoupí na závěr setkání s kulturním programem studenti naše Biskupského gymnázia v Ostravě-Porubě.

„Máte-li čas a chuť, přijďte mezi nás prožít pěkné dopoledne a dovědět se něco nového. Těšíme se na vás, nenechte si ujít krásnou příležitost být spolu nejen při mši svaté, ale vytvořit také krásné společenství, v němž si můžete vzájemně popovídat a navázat třeba i nová přátelství,“ zve na 29. května do Ostravy jedna z organizátorek setkání Marie Göttlicherová a dodává: „Právě k tomu by mělo toto setkání také sloužit. Proto zveme nejen vás z Ostravy, ale i z jiných koutů naší diecéze, nejen ty, co jezdí pravidelně, ale i ty, co dosud na podobném setkání nebyli a z nějakých důvodů se jet ostýchají.“

Přihlašovat se můžete do 20. května na těchto tel. číslech: M. Göttlicherová, tel. 731 534 062, L. Kaňoková, tel. 734 876 497.

Pin It