Olomouc – Zájem ministrantů o návštěvu kněžského semináře potěšil první májový den bohoslovce, kteří pro ně na celý den připravili program. Společně s pomocníky z řad diecézní mládeže přijali v Olomouci celkem 460 ministrantů a 50 kněží. Program zahájila mše svatá v kostele sv. Michala, kterou celebroval pomocný biskup Martin David. Ten ve své promluvě klukům připomněl Ježíšovu výzvu k evangelizaci „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium,“ která se stala také mottem letošního Ministranského dne.

Zvěstovat radostnou zvěst o zmrtvýchvstalém Kristu však nemusí v dalekých zemích, ale všude okolo sebe. „I vás se možná spolužáci ptají: ,Ty se modlíš? Ty chodíš do kostela?‘ Tak jim zkuste říct: ,Tak se pomodli se mnou. Tak pojď do kostela se mnou.‘ Můžete ho vzít na mši svatou a říct panu faráři, to je můj kamarád ze školy on nikdy v kostele nebyl, tak jsem ho pozval,“ řekl biskup Martin, který podotkl, že nejsou ministranty jenom proto, aby sloužili u oltáře, ale i je Pán Ježíš posílá, aby šli a hlásali evangelium. „Vaši kamarádi o Pánu Ježíši nikdy neslyšeli, protože jim o něm jejich rodiče nic říct neuměli, a možná o něm nikdy neuslyší, když jim to neřeknete vy.“

Po bohoslužbě následoval program připravený bohoslovci a jejich šedesáti pomocníky z řad animátorů. Kluky rozdělili do skupin podle věku a vydali se s nimi poznávat seminář a samotné město. „Z ministrantů ve věku od šesti do patnácti let jsme vytvořili skupinky, které procházely kněžský seminář. Kluci se dozvěděli, jak to tady funguje, kdo to je bohoslovec a zahráli si hry,“ uvedl bohoslovec Karel Honka. Samostatný program byl připravený i pro ministranty starší patnácti let. „Moderovali jej týmáci z Diecézního centra pro mládež. Setkali se s vojenským kaplanem P. Kamilem Víchou a pobesedovali s biskupem Martinem Davidem. Také pro ně jsme připravili hru ve městě. Zavedli jsme je do olomouckého podzemí, ukázali jim katedrálu a zastavili se s nimi i před ženskou věznicí, kde jim jeden z bohoslovců vyprávěl o praxi, kterou ve vězení během studia Teologického konviktu absolvoval,“ doplnil seminarista.

Ministrantský den organizují bohoslovci Arcibiskupského kněžského semináře pro jednotlivé moravské diecéze. Ministranti z ostravsko-opavské diecéze se do Olomouce vypraví opět za tři roky. V současné době kněžskou duchovní formaci prožívá v semináři 24 bohoslovců. Z toho je 10 z olomoucké arcidiecéze, 6 z brněnské diecéze a 8 z diecéze ostravsko-opavské.

Foto: Zdeněk Ovčačík/Člověk a víra (Foto: Minstrantský den 1 – 31); Zdeněk Skalka (Foto: Ministrantsky den 32 - 36)

Pin It