Hlučín - „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“. Tento citát z Lukášova evangelia vybraný papežem Františkem pro 33. Světový den mládeže provázel o uplynulém víkendu v Hlučíně mládež ostravsko-opavské diecéze. Na setkání BISCUP jich i přes mrazivé počasí dorazilo více než pět set.

Páteční program ve sportovní hale zahájila série veselých scének, které parodovaly přípravu na setkání BISCUP. Silným momentem zahajovacího večera byla tři svědectví o naději. O zkušenost z prožité autonehody, dnech v péči zdravotníků a čase k přemítání o svém životě se podělil týmák Marek. O zkušenostech s provázením umírajících hovořila sestra boromejka, která pečovala o nedávno zesnulého kněze P. Michala Jadavana, který zemřel ve věku 35 let s nadějí na setkání s Kristem. O svém životě na invalidním vozíku a své cestě k víře se podělila tělesně postižená Kačka z farnosti Ostrava-Třebovice. Po společné modlitbě čekala mládež cesta na druhý konec města do ZŠ Rovniny, kde byl zajištěn nocleh ve třídách a tělocvičně.

Organizátoři setkání naplánovali na sobotní dopoledne pěší pouť do Ludgeřovic. Útočiště před mrazivým větrem, který putování ztěžoval, se stal kostel sv. Mikuláše. Přesně v poledne v něm začala mše svatá. Biskupa Lobkowicze, který se ze zdravotních důvodů z účasti na setkání omluvil, u oltáře zastupoval biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Ten ve své promluvě na svém životním příběhu mladým ukázal, že se stejně jako Maria nemusí ani oni bát přijímat od Boha úkoly, které jim svěří. Protože na setkání BISCUP nedorazil otec biskup, utěšoval mladé tím, že je s nimi alespoň BISKVIK, tedy biskupský vikář.

Po návratu do Hlučína patřil odpolední program odpočinkovým aktivitám ve škole, možnosti přijetí svátosti smíření v kostele sv. Jana Křtitele nebo návštěvy muzea Hlučínska na místním zámku. Večer nabídl čtyři workshopy. O kráse i zranitelnosti ženy, která se musí přijmout a poznat své potřeby, hovořila na setkání vyhrazeném jen dívkám Marie Vaňková. Workshop pro kluky a dospívající muže vedl mladý katolický kněz P. Vojtěch Vágai, který má na starost mládež v českobudějovické diecézi. Proč je důležité, jakou hudbu posloucháme, vysvětlil vicerektor kněžského semináře v Olomouci P. Pavel Šupol, jehož životním koníčkem je právě křesťanská hudba všech žánrů. Setkání mládeže v Hlučíně poctil svou návštěvou také fotograf a pedagog Jindřich Štreit. V Červeném kostele se s ním mohli setkat ti, které zajímalo vyprávění nejen o fotografiích, ale právě o lidech, které při své práci poznal.

Závěr dne prožili mladí opět společně ve sportovní hale, kde na ně čekalo rozjímání nad Ježíšovým utrpení ztvárněné v živých obrazech křížové cesty a adorace před Nejsvětější svátostí.

Pódium, které bylo již v sobotu připravené na náměstí, posloužilo v neděli jako prostor pro slavení mše svaté, kterou živě přenášela televize Noe. Stovky mladých přišli povzbudit také místní farníci včetně starosty města. Bohoslužbu celebroval dlouholetý ředitel sekce pro mládež při ČBK P. Jan Balík, který v roli hlavního celebranta zastoupil biskupa Františka Václava Lobkowicze i pomocného biskupa Martina Davida, který provázel poutníky z ostravsko-opavské diecéze ve Svaté zemi.

FOTO: Pavel Zuchnický

Pin It