Praha - Od pondělí 26. února do 30. března 2018 se můžete připojit k modlitebnímu řetězci za situaci čínských křesťanů v ČR. Pouze osmi z nich byl minulý týden udělen azyl a zbylých 70 žádostí bylo zamítnuto. Křesťané jsou v Číně sledováni tajnou policií a pokud by se vrátili do své země, hrozilo by jim mučení a možná i smrt.

Tento modlitební řetěz, do kterého jsou srdečně zváni všichni lidé, je iniciativou skupiny lidí, kteří jsou ve spojení s čínskými křesťany. Vyzývají nás k modlitbě za spravedlivý postup našich soudů.

Kde?
Soukromě, svoláním se v místě bydliště v konkrétní místnosti, modlitebně či kostele.

Jak?
Nepřetržitý modlitební řetěz tvořený lidmi či skupinami, kteří se budou střídat v modlitební stráži po jedné nebo více hodinových ,,hlídkách“ na různých místech ČR.

Proč?
Vícekrát naše média informovala o skupině čínských křesťanů, kteří v naší republice počátkem roku 2016 požádali o azyl z důvodů pronásledování pro víru. Rozhodnutí o přidělení azylu bylo stále odkládáno, což mnozí aktivisté začali vnímat jako politicky motivované. Po opakovaných průtazích ministerstva se desítky disidentů a dalších významných osobností rozhodli v dopise vyzvat bývalého premiéra Bohuslava Sobotku, aby nařídil ministerstvu vnitra rozhodnout.

V tyto dny jsou žadatelé zváni k převzetí vyjádření ministerstva vnitra. Přesto již média přinesly zprávy, že azyl v Česku udělilo osmi lidem, dalších 70 žádostí odmítlo.

Před Vánocemi Český rozhlas odvysílal rozhovor s jednou z žadatelek, ve kterém popisuje, co jim hrozí v případě navrácení do Číny.

Právníci z Organizace pro pomoc uprchlíkům, kteří zastupují některé žadatele, se však domnívají, že důvody pro udělení azylu jsou oprávněné, a proto chtějí využít možnost obrátit se na soudy k prozkoumání zdůvodnění.

Křesťanská společenství, která nabídla pomoc s nalezením práce a začleněním žadatelů do naší společnosti, mohou vydat svědectví o jejich ochotě učit se český jazyk, pracovitosti, píli, skromnosti, zájmu o společnou modlitbu, hledání porozumění naší kultuře, prožívání křesťanství a další pozitivní zkušenosti svědčící o jejich zájmu integrovat se do naší společnosti.

Prohlášení biskupského vikáře k situaci čínských žadatelů o azyl a výzva k modlitbě

Minulý týden byla zveřejněna zpráva, že 70 žádostí o azyl čínských křesťanů bylo ministerstvem vnitra zamítnuto. Se smutkem a znepokojením jsem vnímal tuto zprávu, neboť žiji v zemi, kde máme osobní zkušenost s pronásledováním pro víru, které je v v Čínské lidové republice mnohonásobně horší, než bylo v době před rokem 1989 v Československu. Je ostudou naší země, že vyměňuje respektování lidských práv za ekonomický prospěch. Jako biskupský vikář pro pastoraci, jemuž je svěřena také starost o migranty, jménem celé ostravsko-opavské diecéze vyjadřuji naléhavou prosbu o modlitbu za spravedlivé rozhodnutí soudů, u nichž jsou nyní podávány žaloby na rozhodnutí ministerstva vnitra. Z veřejných zdrojů je zřejmé, že křesťané jsou v Číně opravdu pronásledováni a že v případě repatriace budou žadatelé o azyl čelit mnohonásobně tvrdší represi, než si dokážeme jen představit ze své zkušenosti. V Číně jim totiž půjde nejen o svobodu vyznání víry, ale i o život. Třebaže jsem v svém životním příběhu zakusil, že proklamace náboženské svobody se v komunistické diktatuře liší od skutečnosti, nyní jde o mnohem víc.

Můžete se zapojit do modlitebního řetězce http://www.modlitby24-7.cz/cinsti-krestane nebo jen v osobní modlitbě přednést před Boží tvář přímluvu za spravedlivou ochranu našich bratří a sester ve víře. Děkuji všem, kteří se v minulosti i nyní veřejně i osobně pro ně angažují.

P. Vít Zatloukal, biskupský vikář pro pastoraci

Pin It