Ostrava/Dolní Benešov - Farnosti v diecézi pořádají v postní době duchovní obnovy na různá témata. Jedna z nich se konala v Ostravě v kině Luna, kam přijelo na dvě stě padesát posluchačů, aby naslouchali sestře Veronice Barátové z Komunity Blahoslavenství. Další postní obnova se týkala především farnosti Dolní Benešov a byla první přípravnou aktivitou na Lidové misie 2019. Také salesiáni z Ostravy uspořádali v kostele sv. Josefa duchovní přípravu na Velikonoce pod názvem Postní doba není postní aneb bohatství života s Bohem a s druhými.

Sestra Veronika představovala téma Křesťan na křižovatce duchovních cest. Jak již sám název napovídá, hovořila o praktikách, kterých by se měl křesťan vyvarovat. Rozebírala mimo jiné, na jakých duchovních základech jsou například reiki, homeopatika, věštění, jóga nebo bílá magie, a vyjasňovala, proč by se s nimi neměl křesťan zaplétat. Obnovu pořádala farnost Ostrava-Zábřeh s nadačním fondem Credo.

V Dolním Benešově byla postní obnova mnohem komornější, ale také velmi důležitá pro přípravu plánovaných Lidových misií. Ty se ve farnosti konaly v roce 1948 a pak 2002, jak vypovídá tzv. Misijní kříž, který stojí za vstupní branou u zákristie kostela sv. Martina. Obnovu vedl trvalý jáhen Ladislav Kinc, jeden ze spolupracovníků týmu, který Lidové misie pořádá.

Foto 0 - 9: Pavel Motan

Foto 10 – 13: Věra Dudová

Pin It