Ostrava – Malomocenství - lepra. Nemoc, kterou známe z Bible a historických filmů, není ani dnes minulostí. Tuto skutečnost každoročně připomíná Světový den malomocných, který připadá na poslední neděli v lednu. Právě v neděli 28. ledna se mohou věřící setkat s prezidentem organizace Likvidace lepry P. Stanislavem Górou v Ostravě-Svinově. V kostele Krista Krále bude od 10.00 hodin celebrovat mši svatou, která bude živě přenášena v televizi Noe.

Po jejím skončení bude následovat krátké setkání. P. Stanislaw Góra bude vyprávět o aktivitách Likvidace lepry, které v České republice působí od roku 1992. O založení občanského sdružení se zasloužil akademický malíř Jiří Holý (+ 7. 4. 2017). V roce 2011 aktivity sdružení převedl na arcibiskupství pražské, které dál pokračuje v nastavené humanitární činnosti. Primárním cílem Likvidace lepry je pomáhat léčit infekční choroby (lepra, tuberkulóza) ve třetím světě.

Z České republiky byly za dobu působení Likvidace lepry do 60 misijních center zaslány léky a zdravotnický materiál v hodnotě více než 100 milionů korun. Jedná se o oblasti postižené malomocenstvím v Africe, Asii a Jižní Americe. Pro komunikaci s leprocentry ve třetím světě spolupracuje organizace s německými firmami DAHW a Action Medeor, které působí na poli pomoci malomocným již dlouhou dobu jako dodavatelé.

Dárci z České republiky jsou o činnosti Likvidace lepry pravidelně informováni zpravodajem Misionář malomocných, který vychází od roku 1994. V současnosti je šířen v nákladu přesahující 50 tisíc výtisků. Více o Likvidaci lepry na http://www.likvidacelepry.cz.

Pin It