Biskupství ostravsko-opavské - Stejně jako v minulých letech je možno podat žádost o příspěvek z pastoračního fondu.

V sekci Pastorační aktivity - Pastorační fond byl publikován Prováděcí pokyn a Formulář žádosti o příspěvek z pastoračního fondu Diecéze ostravsko-opavské na rok 2018.
Již pátým rokem uvolňuje biskup František Lobkowicz finanční částku ve výši 500 000,- Kč na podporu malých a středních projektů pastoračního charakteru. Prostředky pastoračního fondu jsou určeny na projekty, pravidelnou činnost i drobné  investice sloužící k pastoraci.
O příspěvek z pastoračního fondu mohou žádat církevní právnické subjekty, pastorační centra biskupství a také další právnické osoby, které vykonávají pastorační činnost na území diecéze (například církevní škola, charita, zapsané spolky, obecně prospěšné společnosti atd.)
V minulosti byly podpořeny žádosti širokého rozpětí: vybavení multimediální technikou, hry, příměstské tábory, farní tábory pro děti, formační pobyty, evangelizační aktivity, kulturní a vzdělávací činnost, činnost schol a také aktivity pro lidi s handicapem.
Žádost je třeba podat do 28. února 2018, poté se hodnocením projektů bude zabývat devítičlenná komise, která doporučí otci biskupovi podporu v plné nebo částečné výši. 

Pin It