Skřipov - Ve farním kostele ve Skřipově na Opavsku bude v neděli 11. února odhalena pamětní deska věnovaná Mons. prof. ThDr. Vojtěchu Tkadlčíkovi. Obnovitel Cyrilometodějké teologické fakulty v Olomouci z roku 1968 i 1989 dlouhá léta působil v této zapadlé vísce. Od roku 1974 až do převratu v roce 1989 byl perzekuován komunistickým režimem a po celou dobu nemohl vykonávat pedagogickou ani vědeckou činnost.

Na období strávené jako administrátor ve farnosti Skřipov však s vděčností vzpomínají místní věřící. Vzdělaný kněz byl pro svoji lidskou moudrost a vlídnost velmi oblíben všemi farníky a s farností udržoval společenský a duchovní vztah i po svém odchodu do Olomouce v roce 1989, kde pomáhal s obnovou teologické fakulty a stal se i jejím prvním děkanem. Za zásluhy o církev byl jmenován v roce 1990 čestným papežským prelátem s titulem Monsignore.

Rok 2017 byl rokem 20. výročí úmrtí tohoto mimořádně lidsky poctivého, vzdělaného a službě Bohu oddaného člověka. Místní farníci se proto rozhodli připomenout a uctít památku Mons. Tkadlčíka odhalením pamětní desky. Slavnostní bohoslužba, jejíž součástí bude i odhalení pamětní desky, začíná v 10.00 hodin. Celebrovat ji bude společně s opavským děkanem P. Janem Czudkem pomocný biskup Martin David. Na slavnost je pozván také současný děkan Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci prof. Peter Tavel.

Pin It