Ostrava – Oslavu životního jubilea biskupa Františka Václava Lobkowicze završila v úterý 16. ledna děkovná mše svatá v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Ihned na začátku mše svaté bylo zřejmé, že kromě kněží z celé diecéze přijeli otci biskupovi popřát také jeho kolegové ze sousedních diecézí. V liturgickém průvodu bylo možné napočítat hned osm miter. Šest z nich patřilo biskupům a dvě opatům.

„Všechno dobré pochází z ostravsko-opavské diecéze,“ podotkl její první sídelní biskup a poukázal na přítomnost nového arciopata břevnovských benediktinů Petra Prokopa Siostrzonka, který pochází z Českého Těšína. Druhým přítomným opatem byl rodný bratr otce biskupa Zdeněk Filip Lobkowicz, který je představeným premonstrátů telepelské kanonie. Biskupa Lobkowicze potěšila také přítomnost P. Antonína Kocurka, který působí v New Yorku jako kněz pro české krajany ve Spojených státech. Také jeho kněžská služba je spojena s farnostmi v ostravsko-opavské diecézi, přestože pochází z farnosti Hovězí na Vsetínsku.

Na oslavu sedmdesátých narozenin do kostela Svatého Ducha přijel z Žiliny biskup Tomáš Gális, diecézi Bielsko-Żywieckou zastupoval pomocný biskup Piotr Greger a biskup senior Tadeusz Rakoczy. Z Opole do Ostravy dorazil pomocný biskup Rudolf Pierskała. Z Olomouce se slavnosti zúčastnil rektor arcibiskupského kněžského semináře P. Pavel Stuška. Hlavním celebrantem děkovné bohoslužby byl pomocný biskup Martin David. Kostelní lavice zaplnili především kněží a jáhni, kterých bylo více než stovka. Bohoslužby se zúčastnili také duchovní protestantských církví.

Foto: Pavel Zuchnický

Pin It